31. 7. 2016

Hovory H III. aneb Lukáš Houdek se ptá, islámoklastka odpovídá

(3. část rozhovoru, který neproběhl)
____________________________________

Často se hovoří v souvislosti s aktuální situací o strachu. Čeho se bojíte vy?
V první řadě to není islám. Jak říkám, tam jsem se bála jen jednou, když na mne mohly letět ty kameny před izraelskou ambasádou. Pak už jsem si začala dávat pozor, resp. začala mapovat, na co si v jeho případě mám dávat pozor. A dnes už tedy to, že vím, co nechci a proč, neznamená, že se toho bojím. Odmítání nerovná se strach, ostatně to bychom každého politika mohli nazvat nějakým -fobem, stejně jako jeho voliče. Já ta videa veškerých negativ souvisejících s islámem z nějakého důvodu většinou zvládnu dokoukat. Lhostejno, jestli se krk podřezává koni, krávě nebo člověku. Vše bez omráčení. Dokážu si číst příběhy znásilněných muslimek, obřezaných, poslouchat vyprávění exmuslimek (a to nejen českých) a exmuslimů... Prostě to beru jako fakt, jako danou věc, jevy, které se právě teď dějí nebo se staly. A na které je potřeba reagovat, ideálně tak, aby se už neopakovaly a nešířily.


Čeho se bojím? Možná toho, že se proti islámu nepodaří nalézt účinné prostředky boje a použít je včas. Že se zkrátka ta naše společnost nezkonsoliduje a bude donekonečna ustupovat tak dlouho, až najednou zjistí, že je vlastně islámská. Ono to vlastně třeba už ve Francii proběhlo – zákaz burek a nikábů je sice hezká věc, ale oni si zároveň vymysleli, že na veřejnosti nebudou ani symboly jiných náboženství, takže třeba zmizely křížky ze stěn škol... čili původní křesťanství ustoupilo islámu. A islám i přes ten zákaz burek postupuje, nemělo to vliv na počet mešit, na přistěhovalectví z muslimských zemí, na to, jestli se jim přistěhovalci z první nebo třetí generace radikalizují a útočí na nemuslimy, zapojují se do Islámského státu, konec konců ani na fungování samotné muslimské komunity (třeba na polygamii, sňatky nezletilých, týrání žen...). Takže obavy mám spíš z toho, že ten boj bude takhle nedůsledný. Že nemuslimských obětí bude zbytečně mnoho a boj se zbytečnými chybami nadměrně protáhne.


Myslíte, že Evropa, která je postavena na demokratických principech, kam mimochodem patří i svoboda vyznání, přistoupí na nedemokratické změny?
V téhle otázce máte příliš mnoho proměnných, resp. termínů, které je třeba definovat, než bude možné odpovědět. Takto je navíc ta otázka značně manipulativní, což ovšem víte. Nicméně:

1. Co je to „Evropa“? Jenom EU? Nebo jste ochotný do Evropy počítat i část Ruska a země geograficky na území Evropy, ovšem mimo EU? Evropská unie je navíc v první řadě jen smlouva. Dohoda států o tom, že něco nějak bude fungovat. Není to konstanta, bez které by se přestal točit svět a státy by bez ní přestaly fungovat. Umím si představit možnost smlouvy či spíše smluv úplně jiných. Takových smluv a svazků už v Evropě v historii bylo... a stále je i mimo rámec EU.

2. Evropa jako kulturně-společensko-geografický okruh a společenství lidí, založený na Listině základních práv a svobod, která mimochodem vychází z křesťanského Desatera (s čímž ani židé na jejím území nemají problém, stejně jako ateisti). To jste asi myslel těmi „demokratickými principy“. Otázkou je, jestli za těmi demokratickými principy vidíte i tu krev a ty mrtvé, které to stálo, než jsme se k tomuhle po staletí dopracovali. Nejsem si tím tak úplně jistá. Každopádně v Evropě jako takové problém nevidím, pokud se do ní ovšem nezačne šťourat nějakým sociálním inženýrstvím. Pokud se nezačne tvrdit, že „rodina = rodič 1 + rodič 2“, pokud se Bavorákovi hrdému na své klobásy a pivo nezačne tvrdit, že vlastně nemá být na co hrdý, protože je v první řadě „Evropan“, a nenahradí se mu klobása halal kebabem... zkrátka pokud se jednotlivé státy a jejich obyvatelé nezačnou nutit k nějakému kolektivnímu sebemrskačství a upřednostňování druhých na úkor sebe sama. Jednu věc je taky potřeba říct, a sice to, že naše demokracie, byť s mnoha chybami a stojící tedy na těch mrtvolách našich předků a podpořená LZPS, je velmi lákavá pro ty, kteří v demokracii nežijí a LZPS neuznávají a kteří se jí po příchodu sem přesto chtějí dovolávat jako prostředku ochrany.

3. Ty „nedemokratické změny“ byste asi měl specifikovat. Jinak je to zas na mně a nebude se vám to líbit. Spousta nedemokratických „změn“ totiž už v Evropě probíhá bez ohledu na to, co si o tom samotná Evropa myslí. Ti, co je provádějí, se jí neráčili zeptat nebo s ní vůbec počítat jako s vhodným partnerem do diskuse. Je snad na polygamii, sňatcích s nezletilými, obřízkách žen, znásilňování muslimských manželek, vše prováděno v rámci celého systému, něco demokratického? Opak, tedy že se tak neděje v rámci celého islámského systému, mi můžete zkusit tvrdit, až za to nebudete placený, do té doby si svůj názor ponechám a budu s ním zacházet jako s faktem, ostatně prověřeným právě mnohými, kteří s tím mají své zkušenosti a nemají z toho na rozdíl od vás pražádný užitek.

4. Pravděpodobně jste těmi „nedemokratickými změnami“ myslel to, jakým způsobem Evropa zareaguje na islám. Nu, zatím se o to snaží těmi demokratickými. Volby, protestní shromáždění, petice, sdílení informací. Vše plně legitimní, legální a demokratické. Zatím ovšem bohužel nepříliš účinné... prostě proto, že islámu se v této demokracii stále docela dobře daří fungovat dle svých vlastních norem a principů. Ví, že v rámci demokracie jsme spíš schopni zničit sami sebe (resp. ty, kdo by proti němu vystoupili jako proti nepříteli), než se proti němu účinně postavit a ohrozit ho. Takže ať dělám, co dělám, a ať chci nebo nechci, čím víc se s islámem seznamuji, pročítám si texty vycházející z mešit i z úst a klábosnic jejich návštěvníků, vychází mi z toho bohužel jediné: Evropa nebude mít na vybranou. S právem šaria, které je neoddělitelnou součástí islámu, nelze účinně bojovat prostřednictvím právního systému, který si po těch očistných a krvavých staletí trvajících sebeformujících procesech došel do stadia, že některé ohavné činy je schopen vůbec definovat a postihovat pouze v rámci jednotlivostí, ale už ne systému. Právě na příkladu islámu je tahle chyba dobře vidět: chcete-li „řešit“ islámské domácí násilí, čekáte (stejně jako u neislámského), že to ta žena nebo někdo jiný sám oznámí... co když to ovšem neoznámí, protože součástí její osobní i kolektivní identity je to, že má takové jednání snášet, protože jinak nebude vůbec považována za člověka? Toto je nejvyšší norma islámu, resp. jedna z nich, každý muslim se tomu má snažit přiblížit. Počet těch, kteří tak nečiní, je irelevantní, jednak oproti těm, kteří tak naopak činí, jednak kvůli existenci té normy samotné. A takových norem je islám plný, v podstatě stačí vzít si tu naši demokratickou Listinu základních práv a svobod a dát před ni záporné znamínko – a už nemusíte složitě louskat islámskou trilogii (korán, sunna a hadísy) a řešit jejich výklady, stáří a tudíž platnost jednotlivých veršů atd. Stačí si připustit možnost, že by něco takového vůbec mohlo existovat – ne že bych věřila, že to zvládnete, když jste placený za pravý opak, ovšem nepíšu to jen pro vás.

5. Není i vyhlášení války náhodou demokratickým aktem? Mám za to, že náš právní řád na to pamatuje a poměrně přesně specifikuje, co v dané situaci dělat a nedělat. I v dobách míru tam ostatně máte věci týkající se ochrany státní suverenity, území, národních zájmů... Otázkou je, jak to tedy bude proti islámu účinné, jak jsem už napsala. Stejně tak demokracie v případě války počítá s určitým nezbytným omezením občanských práv a svobod. Demokracie není donekonečna se rozpínající vesmír, ve kterém je vždy umožněno naprosto vše. Má své limity a umí se omezit i směrem dovnitř. Už dnes navíc jsme na svých svobodách často omezeni, aniž bychom příliš protestovali. Neustále jsme monitorováni kamerami, počítáme s tím, že kdokoli může podle mobilu zjistit naši aktuální polohu, dobrovolně odevzdáváme své osobní údaje i těm, komu nemusíme, jsme si vědomi, že naše mailové a textové zprávy nečte pouze adresát... 
 
;