22. 5. 2016

Jak Samková ve Sněmovně islámu zmar a zkázu předpověděla

… a islámoklastka měla tu čest být u toho, sluší se dodat...

Uffff. Celé tělo po tom náročném dni ještě bolí a v hlavě se míhají vzpomínky. Leč co naplat, takovouto historickou událost je zkrátka nutné zaznamenat i z pohledu zúčastněné pozorovatelky. Pochopitelně se to neomezí jen na dvouřádkový titulek ve smyslu „Samková přirovnala islám k nacismu → turecký velvyslanec odešel ze sálu“. To ani dost dobře nelze – na islám mám v tomhle směru názor stejný, takže není nic, co by mě na tom mělo vzrušovat, no a reakce ctěného velvyslance byla právě v návaznosti na tento názor naprosto stereotypní, a tudíž očekávatelná. Tím spíš, že nešlo o ZVANÉ velvyslance, ale o REGISTROVANÉ. Ano, čtete dobře, na akci pozváni nebyli, což sami pořadatelé několikrát zdůraznili i v průběhu samotné konference na téma „Máme se bát islámu?“. Nejspíš došlo k tomu, že si info o pořádané akci předaly Jejich Excelence nějakou vnitřní poštou, popřípadě v naší mírumilovné mešitě, a vahou svých excelentních autorit se pozvali, tedy registrovali jako HOSTÉ, sami, aby nad akcí nikoli převzali záštitu (o to ani žádáni nebyli, což jistě některým z nich muselo hýbat žlučí samo o sobě), ale aby aspoň vzbudili zdání, že mají nějakou kontrolu nad tím, jak se u nás o islámu komunikuje. No, nevyšlo to zrovna dle jejich představ... islámkovi a Allážkovi s Mohamedkem bylo ublíženo tak, že některým z nich nebylo lze vydržeti s domnělými „útočníky“ (ba dokonce útočnicí!) v jedné místnosti. Nutno dodat, že jaksi nikdo v sále nevolal, aby se dotyční vrátili zpátky. Ale nepředbíhejme událostem a vezměme dění hezky popořádku.Když se to tak vezme, všechno do sebe ten den úžasně zapadalo a přinášelo překvapivě pozitivní i vtipné momenty. Už jen samotné setkání s jedním z hostů pozvaných na akci, na kterého jsem se já osobně těšila celý ten téměř půl rok, co jsme se neviděli, bylo moc příjemné. Tím spíše, že se to neslo v humorném duchu, kdy jsme se nejdříve odebrali do McDonalda milého hosta po ránu vycpat nějakou tou slaninkou, aby byl pro nadcházející akci dostatečně haram, tedy nečistý. Takto „vybaveni“ jsme se pak přesunuli před budovu sněmovny a se zájmem pozorovali přibývající hloučky lidí ve frontě mířící na tutéž akci jako my. Zejména tzv. prominentní hosté a účinkující nás bavili. Nejprve dorazil pan Muneeb Hassan Alrawi, předseda to brněnské muslimské obce. Vesele nás pozdravil, s kolegou i islámoklastkou si potřepal pravicí (sic!), a jelikož s naším hostem sdílí stejnou lokalitu, vzájemně si potvrdili nějaké další setkání u nich v mešitě (pozn. autorky: nevím, čím to je, že po skončení akce se už toto pozvání neopakovalo... :) ). Následně auto dovezlo zástupce ombudsmanky pana Stanislava Křečka, mezitím se mihlo několik exoticky vypadajících velvyslanců či úředníků z ambasád, načež do Sněmovní ulice dorazil i senátorský zástupce Severočechů, totiž pan Jaroslav Doubrava. Kolega se k němu lehce ironicky točil s na pozdrav napřaženou pravicí, ale ouha, byl odsunut až na druhé místo slovy páně Doubravy, ať nepředbíhá – bylo totiž nutné nejdříve pozdravit ISLÁMOKLASTKU coby ženu! Rozkošný moment, zvláště když jsme pak panu senátorovi vyjevili, že čekáme na příjezd královny dne, totiž Kláry Samkové. :)) Nicméně pan senátor překvapil, neprotestoval, naopak vyjádřil již na dálku řečené Samkové svou plnou podporu, načež nám slíbil, že nám v sále podrží místo.

Královna show měla klasicky pár minut zpoždění, pročež jsme se s kolegou probili do sálu bez ní. Sál s názvem „státní akty“ je pěkný, jen měl kolega nějaké poznámky k výzdobě sestávající z jakýchsi skleněných rampouchů v kombinaci s přítomností zmíněných velvyslanců a jejich možnými explozivními reakcemi na následující dění... Nicméně jako slušný Moravan laskavě pánům ambasadorům přenechal židle vpředu, označené papíry se jmény, a sami jsme se jako ponížení káfiři (nevěřící v islám) odplížili dozadu k p. Doubravovi. Trestem za to nám byla blízkost tlumočnické kabiny a z ní vycházejícího neustálého huhlání. Postupně se ovšem v sále objevovaly další zajímavé tváře politiků i jiných osobností. Dopředu se například zřejmě vzhledem k výšce uchýlil poslanec Marek Benda. Seděla tam i paní Miroslava Němcová. Míhal se tam poslanec Jaroslav Foldyna. Těsně po zahájení dorazila i poslankyně Semelová. A pochopitelně byl impozantní pohled i na samotné pódium s účinkujícími panelisty. I když v několika případech tu impozantnost zajišoval pouze velký státní znak na zdi. Nebudu samozřejmě jmenovat.

A pak už se celé divadýlko spustilo, včetně dobíhající Samkové vpředu a jejího doprovodu mířícího k nám dozadu. Co říci k jednotlivým příspěvkům? Začínal Benjamin Kuras, který zklamal hned na začátek: hloupě rozdělil islám na radikální a neradikální (smysl to dle mne nemá vůbec žádný, jak už jsem v předchozích článcích vysvětlila), pak začal tvrdit, že „Indonésie se obešla a obejde bez práva šaria, čili toto právo není součástí islámu“ (zřejmě se tedy na některých místech Indonésie obřezává dle práva s jiným názvem – před příchodem islámu se tam neobřezávaly ženy vůbec, dnes až v 80 či 90 % dle organizace, která se s tím snaží něco dělat...). Nicméně v jeho příspěvku naopak zazněla jedna podstatná věc: prostě a jednoduše se zeptal, čím nás dnes má islám možnost obohatit natolik, abychom mu výměnou za to činili neustálé ústupky. Ptal se na potenciál lidí vyznávajících islám, ptal se, jak mohou tito lidé se svou je samotné omezující vírou přispět k rozvoji lidstva či jakémukoli myšlenkovému, sociálnímu, ekonomickému, kulturnímu či vědeckému pohybu vpřed. Mínusem jeho projevu bylo ovšem to, že aby mohl hovořit o negativních aspektech islámu v konkrétních číslech a statistikách, využil k získání těchto čísel pouze jeden zdroj, což mu samozřejmě později opozice neopomněla vytknout. Kurasův závěr byl jednoznačný: islámu se nemáme bát, máme s radikálním islámem bojovat a snažit se nějak vyjít s „liberálními muslimy“, ať už si pod tím představíme cokoliv.

Následovalo vystoupení p. Alrawiho. Bohužel se to nedá shrnout jinak než jako další medvědí služba muslimům na našem území. Zejména to platí o konvertitech a konvertitkách, které se tomuto pánovi dostanou do rukou... jak hrozný asi musí být jejich psychický stav, když se mu je podaří přesvědčit ke konverzi? Ne že by se pan Alrawi nesnažil přesvědčit i zcela plný sál ve sněmovně, že islámu se bát nemusíme. Mrzuté je, že na to ten pán jaksi nemá potenciál... zato umí, když na to přijde, popírat sám sebe a své předchozí výroky. Dozvěděli jsme se tak nejdříve, že mu právo šaria nebrání podřídit se českým zákonům, protože mu to přímo přikazuje, aby tak učinil... ovšem o půl hodiny později v rámci diskuse už pan Alrawi konstatoval, že on ani žádné právo šaria vlastně nevyznává. Což je samozřejmě nesmysl. Samozřejmě p. Alrawimu šaria v reálném životě problém nedělá, včetně jejích negativních aspektů. Které existují, což p. Alrawi potvrdil konstatováním, že existují i zlí muslimové, nikoli jen ti dobří. Bohužel už se s námi nepodělil o zkušenost, jak jedno poznat od druhého, ani kolik oveček z jeho stáda je takových a kolik makových či jak je v rámci muslimské komunity u nás s těmi špatnými muslimy nakládáno. Ne že by pan Alrawi nevěděl, proč takto konkrétní být nemá. Prospěch islámu samotného je totiž pro muslima prvořadý – a jaksi přiznat, že má část komunity prokazatelně radikální a zřejmě mu to nevadí, neboť s tím nic nedělá, to by mohlo islámka u nás pěkně omezit, o osobní svobodě p. Alrawiho coby zodpovědné osoby nemluvě. O čem p. Alrawi prokazatelně ví, je třeba muslimy u nás praktikovaná polygamie (oddává se konec konců v jeho mešitě), segregace na základě pohlaví, případně o omezování muslimských žen na svobodě pohybu či oblékání. O tom, jak se muslimští muži ke svým ženám chovají je rovněž informován – svlékněte místní muslimky z hidžábů a abájí a pokud neuvidíte modřiny, můžete s klidem říct, že p. Alrawi o praktikovaném a komunitou ritualizovaném domácí násilí neví skutečně nic a může dál blábolit o tom, jak muslim „smí ženu jen lehce udeřit kartáčkem na zuby“. Takže p. Alrawimu se pouze podařilo předvést se publiku jako jaksi zmatený muslim, který z nějakého záhadného důvodu muslimy reprezentuje, ač zároveň není žádnou autoritou a v rámci islámu smí mluvit pouze za sebe, a který se špatnou češtinou o cosi snaží. Dojem, který zanechal v publiku, byl značně rozpačitý a v mezích nucení ke zdvořilosti.

Poté přišel na řadu pohled na věc prezentovaný historikem Jaroslavem Šebkem. Geopolitika kombinovaná s historií zejména zemí Blízkého východu, bohužel přednášená tak, že islámoklastka měla chuť pohodlně se opřít kolegovi o rameno a dát si čtvrt hodinky šlofíčka. Dokonalý uspávač hadů. Pokud si člověk nedělá poznámky, za deset minut neví, o čem přednášející hovořil, maximálně tak tuší, že tam byly zmíněny jakési letopočty, kdy se v té které zemi co událo. Jelikož islámoklastka historický obor částečně studovala, ví, jak rozšířený nešvar to bohužel mezi historiky je. Skutečná ztráta času, protože to, co by člověk měl pobrat napoprvé, si nejdřív musí zapsat a pak si to ještě xkrát vtloukat do paměti čtením. Přitom to předávat lidem jiným způsobem samozřejmě lze, zvlášť s přihlédnutím k tomu, že v publiku byly i mnohé starší osoby, tedy s takovou odezvou bylo nutné předem počítat a přizpůsobit tomu formát příspěvku. Evidentně je pan Šebek zvyklý, že se studenti jeho formě výkladu nemohou bránit. Každopádně si nějak nepamatuju, že by z jeho příspěvku byl jasně patrný názor na islám, resp. odpověď na otázku, zda se ho bát či nikoliv.

Další v pořadí byla dle pozvánky specialistka na trestní právo, ovšem dle obsahu příspěvku především poslankyně za ANO Helena Válková. Co k její prezentaci či osobě může člověk jako islámoklastka říci? Byla jsem sice nejprve probuzena z odpočinku jejími slovy, jaká je prý paní profesorka feministka (vzhledem k tomu, že jsem si reálných a pozitivních výsledků jejích údajně feministických snah ve svém životě či v životě jiných žen i mužů poněkud nestihla všimnout mne to opravdu pobavilo), ale pak už to bylo opět obvyklé sluníčkové blábolení. Zaznělo tam tuším, že „máme o islámu sbírat informace, než ho odsoudíme“ (to by se ovšem islámoklastce nesměly před oči dostávat v drtivé většině informace o islámu takového charakteru, že by nejradši celý islám přesunula do nějaké hodně vzdálené části vesmíru bez ohledu na těch pár případných výjimečných pozitiv, kterými se to někdo marně snaží „vyvážit“). No, závěr prof. Válkové byl jasný: islámu se nemáme bát. Protože je to náboženství... jinak to myslím nezdůvodnila. Tak doufejme, že její stranický šéf se taky neprohlásí za nějakého proroka. Jinak se tedy prof. Válková věnovala spíš kritice evropské a české negativní reakce na islám, jak se dalo taky čekat. Asi jí ještě nedošlo, že zavírání vlastních voličů za kritiku islámu, zatímco islám samotný si jede svým způsobem dál, zrovna není ideální nápad... Nemá cenu se o jejím vystoupení zatím rozepisovat více, to by byla ztráta času, spíš by bylo dobré napnout síly k tomu, aby si tedy paní profesorka šla ty potřebné informace, které by ji přiblížily realitě, shánět mimo výkon veřejných a politických funkcí, které jí jen zbytečně ubírají čas nutný na tyto činnosti.

Nedosti ovšem slunkám bylo Válkové, jelo se v programu dále a na řadu přišla Zora Hesová. Jak při jejím příspěvku lidé dokázali sedět na místech je mi dodnes záhadou, ještě jsem neslyšela tak agresivní styl komunikace, při kterém se dotyčná dáma téměř ani nestíhala nadechnout, jak rychle chrlila ven svůj mentální obsah. Tolik co do formy, obsahově to bylo ještě humornější: nejprve celé auditorium i předchozí přednášející sepsula, že prý „vůbec nerozumějí islámu“ (klasická to sluníčková fráze), a pak se ujala úkolu v každé druhé větě pranýřovat chudáka Benjamina Kurase, místo aby hovořila o tématu konference (tedy zda se bát islámu nebo ne), takže to vypadalo, že za všechny problémy s islámem spojené nakonec ještě může Kuras. Publikum v zadních řadách z toho mělo nehoráznou srandu a málem dotyčnou Hesovou skutečně vypískalo poté, co Kurase zmínila asi po osmapadesáté v řadě. Naštěstí toho brzy měli dost i moderátor s pořadatelem akce a ještě dost slušně požádali paní Hesovou, aby se místo osobním útokům na jednoho panelistu věnovala tedy laskavě právě tématu „islám“. Tím byl ovšem veškeré zábavy konec, dozvěděli jsme se pouze, že všechno to, z čeho mají lidé v souvislosti s islámem strach, dle pí. Hesové zřejmě buď neexistuje, nebo je to dezinterpretováno, popřípadě si za to my, zaprdění čecháčkovští fobové, nějakým způsobem asi můžeme sami, protože se odmítáme vzdělávat... Áchich. Ten klid, když konečně zmlkla... a ten potlesk v sále, když reagující Ben Kuras prohlásil, že jí z prvních pět minut toho drmolení o jeho osobě a názorech nerozuměl skoro ani slovo...

Pány Hoška s Pelikánem, kteří se svými příspěvky následovali, vezmu zřejmě najednou. Jak je patrné, nedělala jsem si poznámky, takže ta jejich vystoupení si už pamatuju jen velmi mlhavě. Navíc jsem si po vystoupení pí. Hesové smotala uši do ruličky, aby si po té hrůze trochu odpočinuly. Pan Hošek coby teolog mluvil o evropské identitě a migraci a pokud si vzpomínám, zmínil tam i to, že si Evropa bude muset vybírat, koho tedy přijmout chce a koho nechce. Nu a pan Pelikán, konvertita k islámu a bohužel i bratr Hate Free Roberta, t.č. ministra spravedlnosti, měl kupodivu svůj příspěvek asi nejsolidnější ze všech zatím vystoupivších. Na rozdíl od p. Alrawiho dokázal jasně vysvětlit potřebné termíny, hovořit o tom, co je v islámu dobrého a co špatného...

Ještě před vystoupením těchto dvou pánů byla myslím krátká diskuse, do které se už zapojila i Klára Samková. Ta reagovala třeba na tvrzení p. Alrawiho, že prý je právo šaria s naším právním řádem slučitelné – oponovala mu tím, že má ve své advokátní praxi několik případů muslimek řešících na našem území praktikovanou polygamii, čímž zřejmě všem v sále na chvíli vyrazila dech, pokud to pro ně byla nová informace. To je prostě onen druh argumentu, se kterým se nedá nic dělat, ať jste sebesluníčkovatější... pokud se tedy zrovna nejmenujete Válková a nechcete místo řešení tohoto palčivého problému spíš trestat ty, kdo na něj upozorní, a samotný problém zakopávat pod koberec ve jménu kulturní, sociální, etnické a náboženské tolerance a lásky.

Nu a pak přišel zlatý hřeb celého diskusního fóra, totiž příspěvek právě Kláry Samkové. Musela si jeho zařazení na program doslova vydupat – moderátoři totiž příliš nezvládli pořešit následnost příspěvků a případné diskuse k nim, takže před Samkovou chtěli šoupnout pauzu, aby si publikum znavené X předchozími účastníky mohlo odpočinout. Což by logicky znamenalo, že by spousta lidí ze sálu odešla, a tudíž by celá účast Samkové ztratila smysl. Naštěstí organizátoři tuhle chybu uznali a přestávku zrušili, takže Samková mohla vystoupit ve stejném panelu jako ostatní.

Co říct k vystoupení Kláry Samotné jako takovému? Většina z vás už ho četla. Islámoklastka může jen dodat své postřehy z průběhu. V první řadě to, že teprve až v průběhu celé konference byl islámoklastce dodán anglický překlad Klářina příspěvku, aby ho v příslušný moment předala tlumočnicím v kabině. Rozumějte, Samková své asistentce poslala z pódia SMSku, ať si pro těch pár listů papíru přijde k ní. Vzhledem k obsahu Klářina příspěvku to ovšem bylo logické – kdyby si někdo přečetl onen příspěvek či jeho překlad dříve, než měl zaznít, Klára Samková by vůbec nesměla vystoupit. Tak to prostě je, pročež tedy islámoklastka naklusala před plný sál, převzala papíry a pak je na své židli vzadu žmoulala a hlídala, kdy na Kláru přijde řada, aby mohla vyskočit a nacpat je dámám v kabině. Ty sice pak měly kecy, že „to měla udělat už dávno“, ale tím se islámoklastka nemínila nechat rozhodit, nebyla tam kvůli nim.

No a show tedy začala. První věty, slova jako „totalitní režimy, nacismus, komunismus“. Šumění v sále. Turecký velvyslanec, kterému islámoklastka loni několikrát demonstrovala před rezidencí kvůli vyvražďování Kurdů, se hlásí o slovo. Plká cosi o tom, co si každý taky už mohl přečíst. Další šum v sále. Klára se snaží pokračovat ve čtení svého příspěvku. Moderátoři se ji snaží odebrat slovo. Spousta lidí volá, aby ji nechali mluvit. Klára vysvětluje moderátorům, že to, co zde tvrdí, jsou její vlastní názory, že se nepotřebuje za nikoho schovávat. Že nehodlá podléhat jakékoli cenzuře. Moderátor se ji marně snaží přesvědčit, že prý je „třeba držet se v jistých hranicích“. Zezadu oponuje senátor Doubrava (sic!), že tu nejsme od toho, abychom poslouchali pouze obhajobu islámu. Organizátoři to vzdávají... a Klára může pokračovat ve svém příspěvku. Což už ovšem nevydrží jak turecký velvyslanec, tak i pár dalších, a podivuhodně simultánně opouštějí sál přímo během Klářina projevu. Klára to glosuje jako demonstraci vztahu islámu k odlišným názorům a dál seznamuje publikum s tím, co dle ní má zaznít.

V první chvíli jsem ten odchod velvyslanců příliš neprožívala. Vlastně mi nedošlo ani, že odcházejí na protest, ze kterého by se někdo měl stavět na hlavu. Prostě jsem měla za to, že už zkrátka seznali, že tam jejich přítomnost během Klářina příspěvku není potřeba, ale poté se třeba vrátí a zapojí se do diskuse a pokusí se Kláře její názor vyvrátit nějakými argumenty... inu, islám sám mi ten den už podruhé ukázal, jak to s tou civilizovaností má. Tak jako Íránec Alrawi nepodá automaticky ženě ruku jako prvnímu, tak tito lidé budou tvrdošíjně obhajovat své právo na to být uražen a naši povinnost je uklidňovat a konejšit. Kteroužto povinnost ovšem nemáme, tím méně u nezvaných hostů. Stejně tak nemáme povinnost pachatele jejich domnělých křivd trestat (nejlépe na místě, jak bylo evidentní).

A tak byly Jejich Excelence pryč. Přední řady se vylidnily. Je ovšem pozoruhodné, jak organizátoři takovou situaci zvládli ustát. Prakticky to vůbec neřešili, nechali Kláru dokončit její řeč a dali prostor na diskusi. Do té se ovšem zapojil jeden z velvyslanců, kteří v sále zůstali, a sice velvyslanec Ázerbajdžánu a jeho tlumočník. Ani Jeho Excelence nesouhlasila s tím, že by islám byl roven nacismu. Ovšem není se ani čemu divit, jak později vysvětlil právě jeho tlumočník – student, který už v Čechách žije mnoho let, česky uměl mnohem lépe než p. Alrawi (i přes úchvatný ruský přízvuk). Od něj jsme se dozvěděli, jak se to s islámem má právě v jeho zemi – prý jsou tam muslimové asi tak ortodoxní, jako jsou u nás většinoví Češi křesťané, do mešit nechodí... přesto jsou bráni jako muslimská země, protože se obě větve islámu nějakým způsobem podílely na jejich historii. Určitě pro nás byl jeho komentář zajímavý, už proto, že diskutoval v klidu a bez obvyklé muslimské nafrněnosti, jakou předvedly právě Jejich Excelence.

No a pak už se do diskuse hlásili i ostatní přítomní. Zajímavá směska diskutujících – od Zdeňka Macury přes Janu Lorencovou, Milana Podlipného z Centra pro studium politického islámu, až po Jiřího Kobzu z Okamurovy SPD. Kdosi se snažil zjistit, kdo je tedy v rámci islámu nějakou autoritou, která by nám zaručila zajištění bezpečnosti a souladu islámu s naším právem. Pan Alrawi se z toho vykroutil, nakonec se s pomocí p. Pelikána a zejména tuším p. Podlipného došlo k tomu, že v islámu je největší autoritou Mohammed a tudíž že je každý muslim sám za sebe zodpovědný za to, jak islám pochopí a jak ho bude chtít praktikovat. Což nikoho jaksi vůbec neuklidnilo. Pan Alrawi tam byl následně nucen popřít sám sebe a už tvrdil, že vlastně ani podle práva šaría nežije (na začátku ovšem konstatoval, že mu právo šaria nebrání žít dle českých zákonů). Paní Válková vykřikovala cosi o trestání zločinů z nenávisti, zkoušela tam po právnicku usadit Kláru Samkovou, která jí ovšem zvládla oponovat. Pan Kobza chtěl po p. Alrawim vysvětlení základních islámských pojmů, jako jsou takíja nebo tauhíd, což p. Alrawi taky nezvládl a musel odpovědět pan Pelikán.

A pak bylo najednou po všem. Hosté se zvedali a odcházeli. Zvedli jsme se také, ovšem vyzvednout Kláru byla docela fuška. Byla jaksi v obležení příznivců už v sále, a v předsálí na ni čekali novináři... nejméně čtyři tlupy se svými kamerami, mikrofony a zvídavými otázkami... Poctivě jsme statovali tu u jedné, tu u druhé zdi, abychom náhodou nevlezli někomu do záběru (vedle nás totiž simultánně probíhaly rozhovory novinářů s ostatními účinkujícími, takže bylo lze slyšet „... musíme poznat islám...“ profesorky Válkové), v břiše nám po těch dlouhých čtyřech hodinách kručelo jak v orloji, kolem se míhal tu vrchní česko-syrský komunista Hassan Charfo, tu Muneeb Hassan Alrawi, celý šťastný, že už to má za sebou...

Nakonec ovšem novinářské peklo bylo nuceno nám naši královnu dne vydat, a ta se slovy „pojďte, miláškové moji, postarám se o vás“ zavelela k odchodu do blízkého restauračního zařízení, kde jsme mohli konečně spočinout a uspokojit naše přirozené biologické potřeby. Mezi ty ovšem, jak jsem zjistila, patřila už cestou k hospodě potřeba monitoringu mediálních ohlasů celé akce, takže jsme pak víceméně jen seděli nad svými pivy a obědy a každý s mobilem v ruce občas druhým zahlásil nějakou povedenou větu novinářského horlivce či trefný komentář z diskuse k dané akci. Jsme holt asi patřičně postižení... :)

A to je vlastně už vše. Královna po obědě vbrzku nahlásila svůj odchod směrem k tvoření dalších hodnot, zatímco zbytek osazenstva, čili islámoklastka a tři úžasní pánové, se rozhodl v oslavách toho významného dne pokračovat v jiném lokálu. Klid a mír, a pak už jen ryze soukromé vzpomínky z chvil, kdy jsem oba přicestovavší Moravany doprovázela na vlak. A pak už jen PRÁCE, kdy jsem po příjezdu domů dávala na všechny dostupné weby originál i překlad Klářina příspěvku, monitorovala ohlasy v tisku, přikládala ne zrovna kvalitní fotky... Únava se samozřejmě projevila, takže druhý den bylo nutné ještě něco opravit.


Závěr? Už se objevují i články o proběhlé akci v anglicky a francouzsky píšících médiích, dokonce i v jedněch tureckých už jsem si toho všimla. Alrawi zkouší svou reputaci a chabý výkon vyvážit tím, že útočí na Kláru, jejímž klientem v rámci advokacie kdysi on i celá Islámská nadace byli, dokonce zdarma, což jim tehdy evidentně šmakovalo, do středy si nestěžovali... Inu, co chtít po muslimovi.cz (tak se sám Alrawi označil na loňské debatě „Je Suis Charlie“), kterého prostě brutálně ponížila a setřela žena... No a pokud jde o jeho tureckou velvyslaneckou Excelenci, můžeme se vstadit, že ten vzteklý demonstrativní odchod bylo tak vše, co mohl dělat. Trestní oznámení na Samkovou nepodá, protože není důvod. Turecko svého velvyslance od nás taky nestáhne, aby dalo najevo, jak jsme „ti zlí“. To ho radši u nás nechá s tím, že je holt pro naše občany na úrovni nacistů a komunistů. Ne že by mu trocha takového osobního ponížení uškodila, minimálně jako pomník všem zabitým Kurdům je to myslím hezké, když už demonstrace s transparenty a svíčkami nebyly účinné.  
 
;