10. 5. 2016

Tak jde čas po "té velké tragédii" - Éra žen (II.)

Nu, nechme volby volbami. Pořád je tu totiž vrstva lidí, kam téma islám ještě vůbec neproniklo. Kam nedosahují svými prsty ani Bloci, ani Úsviti (kdyby o tom ovšem měli zájem) a ani IVČRN. Pochopitelně ani jiné další, proti migraci se stavějící, lidově se tvářící a náměstí občas zaplňující subjekty. Hovořím především o vrstvě žen. Nikoli ovšem těch upachtěných „naštvaných matek“, sdílejících od plotny fotky s fejkovými migranty, což je jejich maximum. Mám teď na mysli jiný typ žen – silné ženské z byznys sféry, profesionálky v mnoha oborech, úspěšné podnikatelky i absolventky a studentky rozjíždějící svou kariéru, které nechtějí skončit v rádoby lidumilně a lidskoprávně se tvářících neziskovkách přisátých na státní a norský cecek, ženské na mateřské, které zároveň studují či rozjíždějí vlastní podnikatelský byznys, vědkyně, pedagožky, publicistky, koučky a školitelky, lékařky, ekonomky, manažerky velkých i menších firem (včetně těch s mezinárodním přesahem), lokální političky či jejich asistentky... Tohle všechno je lidský materiál, se kterým dosud v oblasti islámu nebylo pracováno, a který se přitom někde v pozadí přirozeně stýká, vytváří svá vlastní uskupení, spolupracuje a komunikuje a řeší i to, co řeší všichni ostatní. Mnohé tyto ženy přitom mají s islámem své zkušenosti, právě proto, že to nejsou ty, které by seděly doma u plotny, ale protože podnikají pracovní cesty do zahraničí včetně muslimských zemí a mají tam už třeba své kontakty. Takže těmhle ženám není mnohdy ani třeba vysvětlovat, co znamená islámské zahalení či proč jim muslimský klient nemůže podat ruku, mají za sebou třeba i nějaký ten zážitek s Abduly z egyptských pláží, občas nějaký ten případ „můj Abdul je jiný“ syndromu, který naštěstí pro dotyčnou dopadl dobře...

Tyhle ženy budou mít také možnost se do islámoklasmu zapojit. Klára Samková pro ně zakládá ženský spolek nazvaný Éra žen, ve kterém, jak sama říká, chce „ukázat ženám, jak ten feminismus má vypadat“. Jedním z bodů ve stanovách je mimo jiné i podpora muslimek a exmuslimek u nás i v cizině. Pochopitelně že se nebudou podporovat ty muslimky, které jsou v islámu usalašené a ono „podřízení se Alláhu, Mohammedovi, manželovi a veškerému mužskému pokolení“ jim vlastně vyhovuje tak, že nevidí nic jiného... rovněž ty, které islám propagují (speciálně přes neziskovky a poloneziskovky typu již zmíněných Norských fondů, vládních mediálních programů zaměřených na šíření islámu atd.), budou mít u Kláry prostě smůlu. Na řadu ovšem přijdou ty, které chtějí islám opustit, popřípadě tak již učinily, a mají potřebu o tom svět informovat a islám patřičně zkritizovat. Zkrátka ony oběti islámu ženského pohlaví. Maminky, kterým se tak úplně nelíbí, že musejí svým dcerám rvát na hlavu šátek už v jejich čtyřech letech a v deseti je „provdávat“ za padesátileté ženichy. Ty, co jim hrozí zohavení jen proto, že navázaly bližší vztah s nemuslimem. Ty, které musejí fungovat jako druhé a třetí spolumanželky jednoho majitele. Ty obřezané, v manželství znásilněné. Ty, které už nikdy neviděly své děti, protože je nějaký „strejda“ kdesi v Pákistánu, Sýrii nebo Afghánistánu vzal s sebou na migrační cestu do Evropy a u nejbližšího hraničního přechodu je opustil, nechal se utopit nebo protloukat se Evropou, jak chtějí...

Zájemkyně, kterým se nelíbí, že veškerý současný feminismus právě takovéto oběti islámu vytváří, popřípadě tvoří české či lokální alternativy k témuž či takové politicko-ekonomicko-společenské prostředí, které by vznik těchto hrůz dokázalo spíše podpořit než mu úspěšně čelit, mají možnost Kláru Samkovou coby předsedkyni nově vzniklého spolku kontaktovat a dozvědět se více, seznámit se se stanovami a zapojit se dle svých sil, možností a schopností. V Éře žen se nepojede hierarchický boj, ale spíše networkingový systém podpory konkrétních projektů konkrétních žen. A to tak, aby došlo k ekonomickému, politickému a společenskému osamostatnění žen. Protože co si budeme povídat, oběti islámu i samotný akt jeho šíření padají na vrub mužů, včetně těch nemuslimských. Podíváte-li se na českou politiku odshora až dolů, je to tam samý chlap... který s islámem nedělá nic a islám s jeho důsledky nedělají nic zase s ním – v lepším případě jim to je u otvoru zcela, v horším jim představa jakkoli podřízené a ponížené ženy lechtá ego podobně, jako když komandují svou sekretářku nebo kolegyni na nižší pozici.


Takže to prostě půjde jinak. Nebudeme si tu zvykat na to, že je vlastně fajn mít muslimské sousedy jen proto, že pan politik chce mít novou vilu a že nad sebou nesnese žádnou šikovnou ženskou. Tratí-li v boji s islámem ženy více než muži, pak je logické, že se budou i bránit daleko více. Panu politikovi, manažerovi nebo řediteli nehrozí znásilnění, nikdo s ním nejedná jako s odpadem jen na základě jeho pohlaví, nikdo mu nepřikazuje, jak se má oblékat, nikdo ho kvůli manželství a dětem nenutí konvertovat, nikdo ho za to, že byl znásilněn, nechce zavírat do vězení, nikdo ho nenutí sloužit své manželce tak, jako musí muslimky sloužit manželovi. Nikdo mu nemrzačí genitál s příkazem "ty si nesmíš užít sex a při porodu musíš trpět xkrát více než ostatní". Takže nezájem u nich je vlastně přirozený. S muslimskými spolupracovníky se vždycky nějak domluví, no a že si jejich kolegyně musí vzít na hlavu šátek a nesmí bez mužského doprovodu ven... to přece zvládne, je to v té zemi normální a ty kšefty za to stojí. No, nestojí. Tenhle obchod s bílým masem v soft verzi se tu podporovat nebude. Žádné otrokářství bílých mačů v kravatách. A když píšu „žádné“ a jsem zároveň ženou, neznamená to vůbec „zítra možná ano“, ani „dostanu nové boty a kabelku, aby to bylo ano“. Pánové už svůj boj s islámem za ta staletí předvedli, výsledkem je pouze víc muslimek i nemuslimek pod bičem islámu, zatímco pánové spolu s muslimy sedí v zasedačkách velkých korporací nebo ve vládách a zastupitelstvech evropských států a měst. Někdo se musí aspoň pokusit jim ten účet za takto tristní výsledky vystavit.

Islámoklastku samozřejmě v onom spolku najdete taky. Ne snad, že by byla takovou horlivou feministkou od přírody, chraň Bůh, ale až na drobné výjimky, kdy se jí spolupráce s pány muži chtějícími bojovat s islámem skutečně vyplatila, dařila a výsledky přinášela, vlastně ani nemá vzhledem k výše uvedenému jinou možnost. Jde o minimalizaci energetických i ekonomických ztrát a maximalizaci zisku a efektu. A za Klárou Samkovou jde proto, že ví, že ona si ty výsledky zařídit dokáže. Že nebude marnit čas postáváním před hospodami s cigárem ani lezením do zadnic těch, kteří se zdají být pro boj s islámem politicky vhodní. Že její maximum je úplně někde jinde než bezduché sdílení převzatého obsahu na facebooku i jinde. Že je s to ženy z výše popsané sféry oslovit, hovořit k nim jazykem, kterému porozumí a dokázat je zapojit do konkrétních projektů či je podpořit v těch jejich. Že když jí člověk pošle nějaký islámoklastní materiál, studii atd., může si být jistý, že ho nezavře do šuplíku, ale že si ho aspoň přečte a většinou i určí, jak se s ním naloží dál, případně ho schová pro další použití a doplní o další odkazy na s věcí související témata, osoby či materiály. Taková ta vědecká práce, které bohužel ani člověk s docentským titulem nebyl schopen. 

O tom, že má Klára Samková potenciál k takovým věcem, jako je vytváření politických programů, nebo že už z titulu svého povolání sleduje vývoj české, evropské i světové legislativy, což se pro boj s islámem musí také použít, už jsem myslím psala několikrát. V praxi si to představte třeba tak, že když na ni vybafnete například heslo "rodinné právo", ona je s to sednout a ve vlastním volnu zdarma za poměrně krátkou dobu vytvořit kompletní návrh politického programu zahrnující takovou legislativní úpravu, která by a) pomohla vytvořit prostředí šíření islámu bránící, b) odstranila i další negativní jevy spojené se současnou nekvalitní právní stránkou daného tématu, c) ušetřila státu i jednotlivcům nemalé peníze. Je-li tu někdo další takový, měl by urychleně vylézt na světlo Boží a připojit se k témuž s cílem "islám tu taky nechci". Jinak se totiž pořád točíme v kruhu, zda se naše společnost ekonomicky a sociálně rozpadne ještě předtím, než islám získá nadvládu, nebo až poté. A samozřejmě - tyhle věci není dobré nechávat jen na Kláře samotné. Její lidské síly a zdroje nejsou nevyčerpatelné. 

Můžu se tu zalamovat nad zkušenostmi, které jsem s některými rádoby islámoklastními pány učinila. Nad takovými, kdy jedním dechem tvrdili, že za mne bojují, aby mne islám nezotročil, a zároveň byli s to o mně (či jiných ženách) šířit neuvěřitelně sprosté lži - s kým údajně spolupracuji, komu donáším, s kým se stýkám, komu co posílám, možná i s kým vším spím, co jím, jestli sportuji nebo jak trávím volný čas... Zkrátka jak se mám chovat, abych jim vyhovovala. Jak jsem psala dříve - považuju to ovšem za soft verzi islámu samotného, a proto s tím i s pachateli naložím tak, jak zaslouží. To, že hodlám bojovat s velkým problémem zvaným islám neznamená, že si domů budu nosit tyhle malé uhlíky a budu se jim přizpůsobovat a zvykat si na ně. Natož abych jim říkala "naše české pánské teploučko" a někde to propagovala. Svou budoucnost si určím sama, tak, jako si ji zcela přirozeně ze své "pánské podstaty" určují oni, aniž by o tom s někým museli diskutovat. Nejsem jim podřízena. O ženách, které se jim podřídí dobrovolně, se myslím taky nemusím bavit, jejich konce nejsou o moc lepší než žen ze Saúdské Arábie, zahrabaných po pás do země a ukamenovávaných k smrti právě takto slabými chlapy. Ať se snaží samy, aby to tak nedopadlo. 
 
;