31. 7. 2016

Hovory H IV. aneb Lukáš Houdek se ptá, islámoklastka odpovídá

(4. část rozhovoru, který neproběhl)
____________________________________

U nás například máme různé skupiny, které protestují proti interrupcím, například někteří katolíci. Nemyslíte, že kdyby se projednával zákon na toto téma, jednali by podobně? Že by se snažili protestovat proti tomu, co není z jejich pohledu přirozené, pořádali demonstrace? Nejsme ve chvíli, kdy se bavíme o islámu, hysteričtější a přísnější?
Jsem nepraktikující křtěný katolík, jsem produktem toho, že moje máma už na interrupci nemusela (byla na ní dvakrát ze zdravotních důvodů), jsem zastánkyní možnosti jít na potrat a zároveň jsem loni byla i na jednom z Pochodů za tradiční rodinu, tedy s těmi katolíky (a dalšími lidmi), které zmiňujete. To jen tak na okraj, přeberte si to. Nicméně k otázce: raději budu jednat s těmi protestujícími katolíky, než s islámem. Ono totiž s těmi katolíky (či jinými křesťany, ev. židy) zvládnu i s těmi protesty fungovat daleko lépe. Mám část příbuzenstva na jižní Moravě, tudíž poměrně ortodoxní v katolické víře, i prarodiče ještě nedávno chodili v neděli do kostela na mši. Takže ověřeno. Já prostě nemám pocit, že islámu dlužíme nějakou spravedlnost nebo férovost. Hysterie je ovšem zbytečná, zdržuje. Takže ano, bez problému se pobavím s křesťanem o tom, proč nechce potraty. Možná nakonec zjistím, že to je třeba i kvůli tomu, aby nás na boj s islámem bylo dost. Aby nás islám nepřečíslil. Proč jsem vůči křesťanům takto benevolentnější, krom již uvedených důvodů? No, už jsem to psala: Evropa dluží křesťanům jednak celou demokracii, jednak to v historii byli vždy křesťané, kdo Evropu proti islámu ubránil (díky, Jane Sobieski). Je dobré si uvědomit i to, že jsme spolu s Estonskem bráni jako nejsekulárnější stát Evropy – přesto fungujeme jak s křesťanskou menšinou u nás, tak s ostatními křesťanskými státy, které kolem sebe máme. A oni fungují s námi. Necpou nám své kostely a hostie a mešní víno a půsty a svěcenou vodu. Místo toho se tyhle věci staly organickou součástí našeho kulturně-historického dědictví a my jejich hodnotu uznáváme, aniž bychom museli každý den lézt do kostela. Jinými slovy: kdyby si církevní památky měly udržovat samotné církve, resp. věřící, možná by jich tu moc nezbylo... ovšem ono se na nich podílejí i nevěřící, aktivně a dobrovolně. Jste-li restaurátorem obrazů, pravděpodobně jednou po nějaké té kostelní fresce matlat budete, ať věříte nebo ne.


Jak by to ovšem dopadlo, kdyby kolem naší ateisticko-křesťanské země byly islámské státy? Hůř než v Izraeli. Ateista je pro islám méně než žid. No a pokud jde o křesťany... ti by se asi v tak malém počtu islámu podřídili. Už dnes s nimi nic nedělá to, že muslimové vnímají Ježíše pouze jako jednoho z proroků, navíc nedokonalého (to byl až Mohamed), že neuznávají Trojici Boží, o Desateru už jsem psala... stejně jako o tom, že byly doby, kdy to křesťanům naopak vadilo velmi. 

Na FB obecně vystupujete jak proti muslimům, tak uprchlíkům. Jak ty dvě skupiny vnímáte a proč se vůči nim vymezujete?
Vyznavače islámu a svůj vztah k nim jsem už definovala dostatečně. Teď tedy vaše oblíbené téma: uprchlíci. Kteří? Nedá se objektivně a spolehlivě definovat, kdo je uprchlík před válkou a kdo ekonomický migrant, případně islámský trojský kůň, tedy terorista. Jediným zdrojem informací jsou jejich osobní výpovědi. Uprchlík před válkou nemá doklady, protože prchal, když mu na dům spadla bomba, ekonomický migrant je nemá, aby mohl tvrdit, že mu na dům spadla bomba, terorista je nemá ze stejného důvodu. Dobrovolníci na hotspotech pomáhají všem třem skupinám bez rozdílu, plačte nad tím, jak chcete. Jistě že v určitých regionech je válka, která vyhnala miliony lidí. Tím pádem se to třeba nedá srovnávat se situací, kdy z komunistického Československa prchali lidé. Tady válka nebyla. Co tedy s těmi uprchlými miliony? Z domova jim mnohdy nezbylo nic, prchat ve skutečnosti nechtějí, celé rodiny jsou rozdělené, bez majetku, ženy jsou cestou znásilňované (co si budeme povídat, muži taky), nuceni k otrockým pracem... Tohle je fakt katastrofa, která se snad s ničím v historii nedá srovnat. Zvládla by Evropa postarat se byť jen o tuto masu lidí, kteří třeba ani nemají krom přežití žádné další požadavky a nároky, aniž by se sama nezhroutila vyčerpáním? Kolika tisícům znásilněných jste pomohl vy sám a za svoje? Přispěl jste na léčbu nemocí, které jsou už v Evropě dávno vymýcené a s uprchlickou vlnou znovu přicházejí? V České republice jsme totiž na tom tak, že pokud vám těžce onemocní byť jen jediný člen rodiny, ta rodina to nemusí psychicky, fyzicky a ekonomicky ustát. Většinou to vyřadí z práce i dalšího života matku, načež se od rodiny odtrhne otec a celá rodina jde ekonomicky do háje. Přidal byste do této situace ještě deset dalších lidí v nouzi pro každou rodinu? Nechal byste je žit s pocitem, že na vozík pro jejich syna nebo důstojný pohřeb jejich babičky nejsou peníze, protože je potřeba nejdřív vyřešit epidemii nějakých nemocí, přivlečených sem migranty? Chcete, aby ta máma, běhající kolem své vlastní nemohoucí mámy, ještě myslela v rovině „ale aspoň na tom nejsme jako Ahmed, kterému vojáci zastřelili ženu“? Asi ano, zatím jste totiž schopný o té mámě šířit přímo neuvěřitelné prasárny, jen aby se podvolila vašim názorům a hlavně vám toho Abdula upřednostnila přes sebou a svou rodinou a patřičně zasponzorovala. Jste ochoten řešit její vzdělání, politickou orientaci, pitvat její kontakty s islámem... Celý tento rozhovor je jen o tomhle a víme to všichni. A tak to nakonec budete vy, kdo tímhle tlakem donutí tu mámu nechat ty uprchlíky umírat hlady před jejími dveřmi. Vykašlal-li jste sena ni, vykašle se vám zas ona na ty, na které prstem ukážete jako na potřebné.Ponížil jste ji v situaci, kdy měla už sama co dělat, aby to zvládla. Byl jste živ z toho, že někdo tyto situace nezvládal. Zkuste si na to vzpomenout, až vám přijdou jakékoli následky zaklepat na dveře.

Říkáte, že to množství uprchlíků nejde zvládnout. Statisíce jich tu už ale jsou a prochází azylovým řízením. Řada z nich tu také zůstane. Jak byste postupovala vy?
Jak jsem už psala – nedá se spolehlivě určit, kdo má na azyl nárok, takže ho získají i ekonomičtí migranti a teroristé, tedy i ti, před kým ti skuteční uprchlíci prchají. Nelíbí se mi to, což je logické – asi nikdo v době, kdy psal onu mezinárodní úmluvu o poskytování azylu a donutil ji evropské státy podepsat, tehdy netušil, že se tyto tři skupiny takto promísí a jejich počet tím bude takto zmnožen. Tím méně pak kdo předpokládal, že by od žadatele o azyl hrozilo jakékoli bezpečnostní riziko, do čehož počítám třeba i to riziko zavlečení dávno vymýcených nemocí. Zapomněl jste (tedy nezapomněl, nechtěl) zmínit i další věc: že v Evropě zůstanou i ti, kterým azyl nakonec udělen nebude. Co taky s nimi může jiného Evropa nebo ten který stát udělat? Letadla a lodě, která by odmítnuté žadatele o azyl vracela kamsi „zpět“, mají jen omezenou kapacitu a na rozdíl od cesty sem by tuhle zpáteční cestu musela hradit samotná Evropa či jednotlivé státy – které se navíc tak jako tak budou muset postarat o ty, kterým naopak azyl udělen bude. Takže nám tu dojde a) k totálnímu rozvratu právního řádu, kdy v Evropě budou statisíce lidí, kteří tu nemají svůj pobyt legalizován, přičemž s tím nikdo nebude moct nic dělat, b) ke kolapsu ekonomik evropských států – mnoho z nich je dnes v zoufalé ekonomické situaci a tady jim přijde další zátěž na takových 30 let dopředu. Já prostě neočekávám, že skutečný uprchlík s post-traumatickým syndromem z války se dokáže během jednoho roku zkonsolidovat, naučí se jazyk na použitelné úrovni a rozpomene se na svou profesní kvalifikaci a začne podobnou práci vykonávat i u nás. Získání kvalifikace nové stojí další čas a bude při tom značně znevýhodněn oproti původním obyvatelům. Kolik Evropa potřebuje nekvalifikované pracovní síly? Opravdu sem přichází takové množství různých odborníků, lékařů, techniků atd., jak se nám tvrdí? A ani to nemusí být zrovna pozitivum, viz moje zkušenosti výše.

Jak bych postupovala já? Těžká otázka, nemám zas takové životní zkušenosti a nevyznám se v právních systémech a v otázkách udělování azylu. Navíc vím, že ti, kteří jsou ohroženi na životě, v místech konfliktů stále ještě zůstávají, protože se nemají jak dostat do bezpečí. Místo nich tu tedy budeme mít tu část skupiny příchozích, kteří jsou ekonomickými migranty, případně přímo škodnou. Říct se musí i to, že se může radikalizovat a škodnou stát i část příchozích z relativně a původně bezproblémových skupin, případně jejich potomstvo. Řešit se musí i to, že už dnes po Evropě pobíhají statisíce bezprizorních migrantských dětí. Jsme do této situace prostě těmi migranty vrženi, jak správně poznamenala loni na konci léta Klára Samková, přicházejí sem s myšlenkou „tak jsme konečně tady, dělejte s námi něco“...

Co tedy dělat? Postarat se jim jen o pouhé přežití. Základní potraviny, základní typ bydlení, základní lékařská péče. Prostor určitě nebude na to, aby mohla být zachována jejich kulturní či náboženská identita, konec konců jim jde o to, aby přežili, o nic víc. Mešity i kostely nechali doma, tady prostě nejsou v takovém počtu, aby je mohli využívat, a na nové peníze nebudou. Jak je začleňovat dál, když každý může pocházet z jiného prostředí, jiné sociální třídy, být v jiném psychickém stavu atd.? Máme na to dost lidí? Nejsem si tím jistá, třeba studenti sice studují pedagogické fakulty, ale odcházejí pak mimo obor, bez ohledu na to, kolik se jim přidá, což taky nejde donekonečna. Takže nebude nikdo, kdo by jim neustále stál za zadkem, učil je jazyk, učil je fungování místní společnosti (dokázal byste jít do banky v Japonsku nebo si něco vyřídit na úřadě v Chile?), pak jim předal nějakou profesní kvalifikaci... Od začátku říkám, že tu budou desetitisíce lidí celé roky sedět na zadku, necháni napospas sami sobě. S tím nic neuděláte ani vy, co před tím strkáte hlavy do písku. A nezvládnete ty lidi, až to pak sami se sebou po těch letech nevydrží. Už teď je nezvládáte, nevšimla jsem si, že byste každý rok na Silvestra jezdil do Paříže hasit hořící auta na předměstích, zapálená někdejšími migranty.

Přišli do Evropy. Nikde není psáno, jak dlouho zde přežijí. A jak zde zemřou. Vás varianta, že to pro značnou část z nich nemusí být vůbec hezké, zatím příliš děsí na to, abyste si ji vůbec připustil. Já už jsem dál a přemýšlím, kolik místních to odnese spolu s nimi a jak ztráty minimalizovat. 
 
;