29. 5. 2016

Konec BPI & česká muslimská realita všedního dne

Tak o čem to dneska bude? Spolkařské půtky a spory a vyhrožování a demonstrativní odchody do historie řešit nemíním, nemá to smysl a hlavně to NENÍ DŮLEŽITÉ. Jediné, co mi tak ten exodus části delegátů na sněmu BPI (nechť je mu země lehká) připomněl, byl stejně pozoruhodně simultánní a synchronizovaný odchod muslimských velvyslanců ze sněmovny za Turkem... Pak už se tak jen člověk může bavit, když z Marka Černocha pro ČTK vypadne, že „chce po Konvičkovi vysoudit peníze už z principu a dát je na fond ohrožených dětí“... což je zajímavé, zvlášť pro toho, kdo údajně chce dělat antiislám, na který tedy asi bude shánět peníze nějak jinak... možná dokonce i reálnou prací, až už se nebude moci spoléhat na poslanecký plat (coming soon... a na heslo „zničená politická pověst“ ať se pan Černoch zeptá jistého pana Bárty).

Nicméně opravdu dosti o těchto šaškárnách těch, kteří nikdy proti ISLÁMU nehnuli a ani nemínili hnout prstem, což deklarovali dostatečně svými činy. Není třeba se o odpadlíky starat, nezmohli se proti islámu vůbec na nic za celý ten rok, ač měli milion příležitostí a podporu kvalitních lidí, takže nehrozí, že by něco kloudného vytvořili teď. Lze jen poděkovat těm, kdo na sněmu zbyli a dovedli to aspoň k nějakému zdárnému konci. Uvidíme, jak jim to půjde teď, kdy už si každý tak nějak prožil svoje, takže by mohli aspoň tušit, na co si příště dávat pozor. Pochopitelně to bude chtít konsolidaci především hlavního lídra, který bez biče nad sebou prostě dělá nehorázné kraviny, které pak potápějí úsilí všech. Nejsem si opravdu stále jistá, zda člověk s takto rozjetým mučednickým komplexem je vhodnou osobou pro vedení jakéhokoli spolku, ovšem nemohu mu upřít aspoň ten ideový základ... prostě proto, že tu stále není nikdo, kdo by o tom islámu věděl víc. Jak říkám, jestli ty vědomosti pak opět zůstanou zadrbány jeho charakterovými vadami už je věc další.

Tolik tedy k antiislámu, teď se ovšem přesuňme na druhou stranu hřiště. Přímo do muslimské komunity u nás. Je potřeba o ní mluvit, právě proto, že mnohé lidi dění v antiislamistických spolcích může zcela odradit od toho, aby se o místní muslimy vůbec zajímali. Zkrátka si řeknou, že jim to za to nestojí, nebo že se v oné komunitě „asi neděje nic tak zlého“, když si můžeme dovolit donekonečna zakládat a rozpouštět nic neřešící spolky...

Bohužel to je právě velký omyl. V rámci u nás působící muslimské komunity se toho naopak děje dost, co by mělo kohokoli zvedat ze židle bez ohledu na stranickou nebo spolkovou příslušnost. Jen se to zkrátka k lidem nedostane, v médiích se o tom nemluví... Což je ovšem logické. Ono to totiž ani nejde. Pojivem této komunity je totiž strach a vzájemné krytí pachatelů těch činů, které se občas dostanou do médií leda coby spáchané v zahraničí. Je na to zkrátka nutné pohlížet jako na věci, které pokud jsou u nás realizovatelné, pravděpodobně i realizovány jsou. Prostě proto, že nikdo nedokázal nikdy zaručit, že muslimská komunita bude prosta radikálů. Neexistuje způsob, jak by se tomu kterákoli muslimská komunita na světě dokázala ubránit. Nejde o církev, neexistují autority, nedá se z komunity vyloučit, vše je navíc ovládáno finančně ze zahraničí, za pravého muslima je pokládán ten, kdo se jel radikalizovat do Mekky, centra to wahhábistické Saúdské Arábie, kam nesmíte s Biblí a do Mekky coby nemuslim už nesmíte vůbec...

Ne, zatím se u nás nezohavuje kyselinou a nevraždí ze cti... Ale co dalšího u nás docela dobře realizovatelné a v nejednom případě i prokazatelně realizované je? Berte to třeba z pohledu muslimky, případně konvertitky, nebo holky, která se muslimským rodičům narodí. Co máte v té komunitě za možnosti? Už od dětství vás v mešitě oddělí od chlapců a budou vás vést k submisivnímu chování vůči nim, lhostejno jestli se vám to líbí nebo ne. Značně to pokřiví váš pohled na sebe sama i na ostatní muže z majoritní společnosti, se kterými se u nás tak jako tak budete muset setkávat. Pokud je váš rodič patřičně radikální, přikáže vám dále, jak se máte stravovat a co si smíte oblékat. Jsou tady takoví, tak jako kdekoli jinde. Určí vám vaše zájmy i profesní směřování. Jste-li chlapec, budete coby novorozeně odvezen za hranice a tam obřezán (obřízka je u nás nelegální). Je-li to ovšem takto umožněno u chlapců, Bůh s vámi, pokud jsou vaši rodiče ze země, kde se obřezávají i dívky a vy jste jejich dcera... Realizovatelné, nikdo nezabrání rodičům odjet s dítětem kamsi do Egypta a tam rezavou břitvou dceru zohavením potrestat za to, že se narodila jako dívka. Český lékař, který se s tím pak náhodou setká, by to měl hlásit... neudělá to, pokud otec nebo manžel nebo bratr (nebo všichni tři) čistě náhodou sedí v čekárně, to mi věřte. Nemůže nic dělat ani s tím, když obřezané muslimky, které tu ani nemusejí mít nějaký dlouhodobý pobyt, skončí v českých porodnicích pod rukama těch chudáků doktorů... Tohle tu prostě máme, není potřeba si o tom číst v novinách, není jak tomu zabránit, neděje se to někde za humny. Doufejme, že se to dostalo aspoň do učebnic medicíny 21. století.

No nic, přejděme k dalším libůstkám, které na vás v Čechách (na Moravě i ve Slezsku taky, milí patrioti) můžou ortodoxní součástky muslimské komunity v klidu realizovat. Řekněme... co třeba „Prodaná nevěsta“? Kdyby vás otec chtěl coby nezletilou pro(v)dat svému kámošovi z mešity nebo jeho synovi či bratranci, kdo by mu v tom zabránil a kdo z muslimské komunity by ho udal českým nemuslimským majoritním úřadům? Totéž platí i v případě vaší zletilosti. Princip je stále stejný. A že se přistižení budou ohánět tím, že „se to neděje, protože to v koránu není“? Vykládejte to těm pro(v)daným, které se na svou vlastní „svatbu“ dívaly z horního patra mešity, zatímco dole pánové podepisovali potřebné dokumenty... popřípadě ani do mešity kvůli tomu nemusely vůbec a celý akt měl charakter obchodní smlouvy ve stylu prodeje sympaticky vyhlížející velbloudice na trhu v Kábulu... Ta provdaná děvčata pozorující svou vlastní svatbu mimochodem zdokumentovaná jsou, stačí projít univerzitní knihovny. Přece jen občas některá něco pod rouškou anonymity ven vypustí.

No a tak to jde stále dál. Korán i další islámské texty třeba stanoví, že sex v manželství je ze strany ženy vždy dobrovolný, resp. jde o znak poslušnosti ženy vůči muži. Když český chlap v manželství znásilní ženu, je možnost, aby se proti tomu ona nějak bránila... Muslimka tu možnost nemá. Uprostřed komunity, která po svých členkách jde kvůli blbě uvázanému šátku nebo kvůli tomu, co něčí dcera jí ve školce nebo kam chodí na jaký kroužek... Nereálné. Tím spíš, že identita těch holek a ženských je většinou postavená tak, že buď jsou muslimky, nebo přestávají být člověkem úplně... Což je logické hlavně u konvertitek, které se před konverzí obvykle rozejdou s majoritou, se svou rodinou a přáteli...

Další věc: polygamie, spolumanželství. Nehlášeno, realizovatelné, tudíž realizováno. Včetně konvertitek. Nemusejí o tom vědět, že má Abdul první ženu v Káhiře a další v Berlíně. A nebo to vědí... a opět: co asi tak mají dělat? Motá se do toho navíc finanční závislost muslimek na manželovi, a hlavně... děti. Což je věc, ve které bohužel nemohou počítat ani s pomocí českého státu v podobě soudů. Začne-li se muslomanžel při rozvodu domáhat toho, že chce, aby jeho děti byly vedeny k víře (což rozvádějící se manželka odpadávající od islámu nechce), soud upřednostní to, aby ty děti byly vychovány jako muslimové, právo na nevíru totiž není tak právně zakotveno jako právo na život v rámci nějaké víry. A tohle je prostě na ty ženské taková páka, že už pak vydrží prakticky všechno. Znásilňování za účelem zplození dalších muslimů, bití, ponižování, omezování na svobodě, finanční útisk, bránění v kontaktu s kýmkoliv včetně muslimské komunity samotné... nebo naopak, ó hrůzo, nucení k PROPAGACI A OBRANĚ ISLÁMU... Protože proč ne, že jo. Tak jako české týrané ženy dokáží celé roky hrát šťastné manželky, tak i týrané muslimky dokáží celá léta hrát spokojené muslomanželky a muslomatky, které se za islám porvou. Kdo vidí pod závoj a za zavřené dveře domu nebo bytu...

Opět jsem vám to musela připomenout, protože tahle informace, vědomí tohohle, je milionkrát důležitější než sledování členů spolků. Ti se můžou střídat jak apoštolové na orloji, nadávat si do bolševiků, vyhrožovat si soudy nebo si slibovat věrnost až za hrob. Ale tohle, tohle je něčí každodenní a ČESKÁ realita. To čekání, až zarachotí klíč ve dveřích a ON přijde... ty potupné cesty do mešity... to usmívání se do kamer a pro multikulti spolky a politiky... ta hrůza, že už neuvidím vlastního tátu... že mi „muž“ odjede s dítětem do Tramtárie... že si sem přiveze ještě radikálnější příbuzné a bude mne znásilňovat nejen on, ale i jeho strýc a bratr...

Přestaňme už konečně přemýšlet ve schématu „konvertitky si za to můžou samy, MUSELY vědět, do čeho jdou“. Takto to nefunguje, ani u Češek, které si berou partnery, před kterými je okolí varovalo. Tak jak by mohlo u holek, které rozhodně nekonvertují z toho důvodu, že by chtěly kohokoli z majority poslouchat a dát na jeho rady. Nicméně to stále jsou Češky, stále spadají pod český právní řád... jen se jim jeho aplikace na sebe sama takto vymkla z ruky a spravedlnost a štěstí se pro ně staly nedosažitelné. Pro ně a pro jejich děti, jejichž počet ani nemusejí mít možnost ovlivnit... O ženských a holkách-muslimkách, které sem k nám přijdou jako de facto majetek nějakého toho svého muslimského pána ani nemluvě. Pokud jsou již do islámu narozené v cizině, může to tu pro ně být hotovým peklem. Co jim je tu platné, jaká práva a možnosti tu u nás ženské mají... můžou to leda sledovat zpod hidžábu.

Dost už bylo informování. Teď už je to jen o tom, abychom se k tomu nějak postavili. První věcí tedy je, že se začnou tahat na veřejnost konkrétní případy. Exmuslimky už máme tři, exmuslima jednoho. No a pak je potřeba podat si představitele té muslimské komunity. Jestliže už na semináři ve sněmovně přiznal, že „existují zlí a dobří muslimové“, tak ať přijde s konkrétními příklady toho, jak českou muslimskou komunitu oněch zlých muslimů zbavuje a jak pomáhá jejich obětem. Tvrdí-li, že žádné takové oběti u nás nemáme, prokazatelně lže a měl by být obviněn ze spoluúčasti pokaždé, když se některé té oběti podaří se pracně bránit dle našich zákonů, tedy z komunity utéct a říct: „byla jsem v české muslimské komunitě nucena k tomu a tomu a manžel mne znásilňoval, bil a manipuloval s mými dětmi“.


Víc poradit zatím bohužel neumím, nejsem politik ani právník, jsem pouhou antiislámskou aktivistkou a terénní pracovnicí, která se stará především o sběr informací a podporu výkonnějších islámoklastů.
-----------------------------------------------------------------------

DOPLNĚNO: protože se mi opravdu nelíbí, jakým způsobem spolek Islám v ČR nechceme komentuje (resp. nekomentuje) vzniklou situaci, případně nereaguje na zmatky a dotazy svých příznivců, zkusím ještě to podstatné, na co se oni nezmohli, vzít do vlastních rukou sama.

V první řadě je potřeba říct, že Islám v ČR nechceme je spolek. Nikam nekandiduje, žádné politiky nepodporuje. Je tedy zbytečné psát jim "nebudu vás volit!", případně věci typu "pos*ali jste to!". Nepos*ali nic, fungovali nezávisle na ostatních antiislámských iniciativách. Ano, občas poskytovali podporu jejich akcím, propagovali dobré myšlenky, petice proti kvótám a předtím proti rozšíření práv Ústředí muslimských obcí taky jela v jejich režii. Ale to je také celé. S jednou výjimkou - že zde existoval určitý personální překryv, čili že někteří z členů IVČRN byli zároveň členy či funkcionáři Bloku proti islámu (BPI). Ovšem to na chod IVČRN nemělo vliv.

Z toho vyplývá další věc: tím, že nikdo z IVČRN nikam nekandiduje, je pořád v platnosti požadavek na udržení anonymity členů spolku. Bezpečnost především... podpálená auta už jsou u nás realitou coby jednání ultralevicové opozice, se kterým ani policie moc nezmůže. Nechceme-li se nechat pozabíjet, je potřeba to respektovat. Admini stránky se občas pod příspěvky podepisují šifrou. Stačí to, protože to stačilo celých 7 let předtím.

A nakonec to, co prostě budu opakovat stále dokola: je naprosto irelevantní, kdo v kterém spolku je a kterému hnutí dává na facebooku palce nahoru, nebo kterému vyhrožuje zvolením / nezvolením ve volbách. Přečtěte si CELÝ tento blog ještě jednou a zkuste si odpovědět na otázku, jak by váš palec nahoru nebo váš volební hlas mohl změnit realitu jedné jediné muslimky u nás. To jako že dostane o pár facek míň jen proto, že jste se odlajkovali z nějaké stránky? Co pro ni v tom případě hodláte udělat jiným způsobem, když navržený vám nevyhovoval? Nic? Pak je zcela irelevantní sdělovat adminům stránky, že si je odlajkováváte. Vlastně tak nějak nevím, zda vůbec v takovém případě máte ještě světu co říct a nabídnout... Něco jiného by bylo přestat kritizovat z gauče, něco sám založit a dokázat a pak se přijít pochlubit. Jak jsem psala v minulém příspěvku: až váš motorkářský klub, spolek zahrádkářů nebo šachistů nebo ženských, co spolu chodí cvičit a plavat s miminky bude viditelně antiislámský (ovšem nikoli rasistický), až přijdete s "náš starosta taky nechce islám a celé zastupitelstvo je s ním zajedno", bude ta komunikace o něčem jiném. Ale opravdu nemůžete to, co máte a můžete SAMI PRO SEBE udělat VY házet na někoho jiného a čekat, že to za vás ve svém volném čase a zdarma odedře. IVČRN ani jiné spolky VÁM NIC NEDLUŽÍ. Nebuďte ovcemi stojícími a padajícími na jednom spolku nebo vůdci. Buďte sami sebou a dejte do toho, co chcete VY, maximum... protože ten muslim nebo jeho ultralevicový příznivec to maximum pro SVÉ ZÁJMY prostě taky udělá a nebude se spoléhat na žádné dobrovolníky a spolky. Jestli je vaším vrcholem to, že se jednou za X let doplazíte k volební urně a poté budete čekat, jestli ten vámi zvolený něco udělá a VY SAMI jinak dělat nemíníte nic... to není dobrý přístup.

Doba je taková, že chce, abychom pokud s výše popsanou situací chceme něco skutečně udělat, všichni napnuli své síly, začali na sobě pracovat a rozvíjeli své schopnosti. Na to se ani nemusíte s nikým spojovat. Místo štěkání na sebe v diskusích je určitě lepší jít pracovat na své angličtině, abyste si mohli číst materiály o islámu v originále a seznámit s nimi své okolí. Případně zkuste nějaký exotičtější jazyk - představte si, jak se občas admini IVČRN pracně perou s překlady z finštiny, švédštiny nebo maďarštiny... Nebo jděte a vytvořte web, kam ty zajímavé materiály, postřehy a názory umístíte. I kdyby to mělo být ve stylu "Horní Lhota proti islámu". Ať tam klidně píše i ten vás starosta, až ho přesvědčíte. Otitulkujte videa. Vytvořte si videoblog. Upozorňujte na halal výrobky, komunikujte s jejich výrobci, vyžadujte nehalal alternativy a podpořte ty, kteří je vyrábějí a prodávají.

Je mi opravdu líto těch, kteří místo realizace aspoň něčeho z uvedeného výčtu teď chodí do diskusí kvílet "věřil jsem vám, ale teď NEVÍM CO DĚLAT... ach, to je hrozná situace...". Opravdu není možné se takto zastavit na místě a čekat, kdy vás kdo virtuálně kopne do zadku a rozhýbe. Ve vedlejším bytě totiž právě v ten moment, kdy vy ztrácíte čas fňukáním, leze Ahmed na svou nezletilou neteř, a až z ní sleze, bude buď tvrdit, že se tak nestalo, nebo že na to má v rámci svého "náboženství" právo. Načež půjde a povečeří pokrm z rituálně utýraného zvířete.

Je to na vás. 
 
;