15. 3. 2016

Mnohá "proč" v otázce, je-li islám s naší civilizací kompatibilní


Aneb ono to na besedě v Pardubicích od advokátky Kláry Samkové zaznělo dostatečně jasně:
"Žádá-li si pro sebe jakákoli ideologie, hnutí či uskupení jakékoli výhody či práva, s jejichž využitím by mohla nebo dokonce přímo hodlá upírat základní lidská práva někomu jinému, pak si tyto výhody a tato práva nemůže nárokovat a naopak za porušování lidských práv by tyto ideologie měly být trestány!"

Tak. Můžeme si to rozepsat v několika konkrétních bodech, které přímo ukážou kolizi islámu s naším právním řádem. Vybírat je budu čistě náhodně.

Tak třeba se u nás nesmějí týrat zvířata, pokud se ovšem neprohlásí, že se tak činí ve jménu nějakého božstva a ve prospěch jeho vyznavačů. Mohl by mi někdo vysvětlit, proč to tak je a čím mě má týrání zvířat obohatit? Případně jak mě má obohatit vědomí, že soused potřebuje konzumovat pouze rituálně podřezané krávy a drůbež? Je právo na svobodu vyznání nad právy zvířat? V tom případě proč je umožněno týrat jen určitá zvířata a jen při porážkách? Proč to rovnou nerozšířit na to, co se děje v zemích, kde jsou ti, kteří toto požadují, doma? Mám na mysli všechna ta veřejně ze skály shazovaná koťata a umlácené osly, kozy násilím topené v potoce, psy demonstrativně uškrcené nebo ukřižované, ovce používané jako sexuální fetiš... Kdokoli to dnes může v rámci svého náboženství žádat a praktikovat, pokud jednou věc postavíme tak, že je v otázce porážek ideologie nad právy zvířat, není v tom případě důvod, proč by ona ideologie nemohla chtít zasahovat do života zvířat i jinak. Mezi takto zlikvidovanými zvířaty a halal poraženou krávou nebo ovcí totiž není žádný rozdíl. Ostatně se tak u nás již děje - islám sem přivlekl jeden ze svých svátků, při kterém se jateční zvířata mohou podřezávat veřejně, tedy mimo prostor jatek a rozhodně ne k tomu určenými a školenými řezníky. Samozřejmě bez omráčení. Jak je toto vše kompatibilní se stále se zvyšujícími nároky na kvalitu provozu našich jatek i chovů zvířat, kde je každé pochybení medializováno, skandalizováno a sankcionováno?

V Pardubicích se hodně mluvilo o tom, jaká jsou práva ženy v u nás praktikovaném islámu. Připomínám, že stále ještě žijeme v zemi, kde se snažíme o větší zastoupení žen v politice, vědě a dalších oborech, kde se snažíme vyrovat platovou nerovnost (ženy u nás stále berou za stejnou práci o 22 % méně než muži), kde podporujeme ženy-samoživitelky, ženy-podnikatelky, aktivní seniorky atd. Ovšem pak tu máme islám a ten to má zcela jinak.

V první řadě vás donutí se zahalit, a to tak, že to nejdřív uděláte dobrovolně a později se budete bát halal oděv odložit kvůli tlaku komunity. Čili pro islám nesmíte svým oděvem vyjádřit jinou než neislámskou identitu. Žádné právo na sebeurčení - vše máte určeno islámem. Najděte si, jaký paragraf kterého zákoníku se k tomu vztahuje.

Pak vás coby ženu oddělí od mužů. Nejdříve v rámci mešity, pak se budou snažit (chtělo by se říci "samozřejmě marně", leč bohužel tomu tak být nemusí) o totéž v rámci vašeho soukromého života. Prosím vás, ukažte mi, kde v naší ústavě či jiné součásti našeho právního řádu je definováno, že na to jakákoli ideologie má právo? Náš právní řád pokud vím svět nedělí na mužský a ženský. Nebylo tomu tak vždy, bojovalo se celá staletí, aby tomu bylo aspoň tak, jako to máme dnes. Oddělování mužského a ženského světa se samozřejmě NEGATIVNĚ projeví jak na jedincích, kteří to praktikují, tak v případě rozšíření na celé společnosti, a konec konců i na těch, kteří něco takového vůbec umožní nebo tomu jen přihlížejí. Ostatně, to mi připomíná, že jistá strana TOP09 nedávno žádala přebalovací pultíky pro miminka na pánských veřejných toaletách... čili toto taky zrovna s islámem není kompatibilní. Půjdeme-li ještě více vlevo, směrem k Zeleným, ti zas mají představu, že by rozdělení na "mužské" a "ženské" třeba v otázce těch toalet mělo zmizet zcela, včetně panáčků a panenek na dveřích... Tak kdyby byli tak laskavi a milému islámu to vysvětlili, že chtějí, aby se pánové i dámy vyměšovali ve společných prostorách... včetně těch, kteří ještě nemají jasno v tom, zda vůbec jsou "pán" nebo "dáma"...

Dovedlo mě to k otázkám práv dětí. Protože jéje, ono nám islám v mešitě odděluje chlapce od děvčátek! Ono nám islám určuje, jak se budou děvčátka oblékat! Ono nám islám určuje, jak budou děvčátka a chlapci trávit volný čas a které zájmy a aktivity jsou pro ně "nevhodné"! Ono se nám islám cpe do výživy dětí, řka, že i pro muslimské dítko je rituálně podřezané kuře životní nutností a skvělou alternativou k vepřovému! Ono nám islám určuje chlapcům, jak se mají chovat k ženám, a to prosím jak k mladším dívkám, tak k dospělým ženám včetně svých vlastních matek! Že nejde o žádná pozitiva si již z podstaty islámu sami domyslíte, ostatně vše je snadno pozorovatelné na průměrné muslimské rodince objevivší se na veřejnosti, včetně rodin konvertitek. Takže opět: najděte mi v příslušných zákonech, kde je toto vůči dětem explicitně povoleno, resp. zda by toto nebylo trestné v případě, že by to nebylo konáno v rámci nějakého náboženství. Dejme tomu že by třeba učitelky v mateřských školkách nutily chlapce a dívky hrát si odděleně, nějak speciálně se oblékat (řekněme rukavice ve třídě, o praktičnosti hidžábu pro malé holčičky se totiž bavit nemusíme), zakazovaly jim něco konzumovat, X dětí by vyloučily z besídky, protože vyznávají náboženství Y... Máte? Nebo spíš jako já vidíte toho rozezleného rodiče poštěkávající na učitelku, že jeho drobátku bylo ublíženo na jeho právech?

O čem mám psát dál? Polygamie nebo omezování osobní svobody? K tomu prvnímu: ano, je to u nás trestné, a ano, islám to u nás praktikuje. Jednoduše tak, že milý muslim nemusí nikde přiznávat nebo hlásit, tím méně dokazovat, kolik manželek vlastní, stejně tak k tomu nikdo nenutí ani muslimky. Muslim si sem tedy v klidu může dovézt svou první ženu odněkud z Kábulu nebo Dubaje a nikdo nemusí vědět, že jde o jeho ženu, může ji vydávat za sestru, sestřenici nebo vůbec nepříbuznou osobu... dokonce takových manželek může dovézt klidně celé stádečko, má-li tu potřebu, včetně případného potomstva. A zrovna tak tady to stádečko může nechat vegetovat a ještě ho jít doplňovat místními konvertitkami a jejich společnými (samozřejmě po otci muslimskými) potomky... protože islám kašle na to, aby vzájemné svazky legitimizoval před světskou mocí. Pro něj je nejdůležitější komunita, před kterou ten svazek uzavírají, resp. která jej má moc i ukončit. To znamená, že tu máme páry oddané pouze dle muslimského práva. Tedy páry - jak jsem již uvedla, jde o celé sítě rodin o 2-3 manželkách, které o sobě ani nemusejí vědět, neboť nesdílejí stejnou domácnost (pokud to ovšem není zvykem v jejich zemi původu a nepřenesou tento zvyk i sem), se společným "majitelem" lovícím další plodnou konvertitku kdesi na druhém konci republiky, případně v zahraničí... Je-li vám to málo, pomněte, že do podobného způsobu výkonu sňatkového práva v islámu patří i oddávání nezletilých děvčátek výrazně starším mužům... protože konec konců, kdo to kdy bude jak kontrolovat a kdo komu dokáže, že byla dvanáctiletá Ajša provdána v mešitě nějakému šedesátníkovi? Nikdo z komunity nikdy nebude žalobcem před světskou, tedy neislámskou výkonnou a soudní mocí. Souhlasí s tím úplně všichni z komunity, lhostejno, za jak umírněné či dokonce progresivní se považují.

Ad omezování osobní svobody: už jsem tu psala o tom zahalování, kontrole vaší výživy, trávení vašeho volného času, výchovy vašich dětí, formování vašich vztahů s druhým pohlavím... Jenže musím zopakovat i to, co už jsem v některém z předchozích blogů uvedla, totiž že islám nemá problém ani s omezením svobody pohybu a shromažďování. Prostě si ten muslim tu svou manželku přiveze, pořídí skromný byt kdesi v Horním Zadku mimo Prahu a tam ji, zcela izolovanou od muslimské komunity i (kvůli jazykovým, kulturním a sociálním bariérám) od veškerého dění mimo čtyři stěny nechá přežívat. Dotyčná má pouze korán, svého Abdula, který se občas objeví, a případně děti. Připomínám, že to není skutečnost, kterou bych si tu vycucala z prstu, ale holý fakt, na který jsem narazila v jednom z oficiálních sociologických průzkumů týkajících se muslimské komunity u nás, přičemž tento průzkum byl proveden pro ministerstvo vnitra (sic!). Prostě výzkumník nejméně v jednom případě zjistil, že když by chtěl mluvit s některou konkrétní muslimkou, její manžel ho k ní nepustí, protože žijí tímto způsobem a celá komunita (resp. ta část z ní, která o tom ví) to akceptuje. Zda to onen výzkumník hlásil na policii je jiná otázka... já bych tedy snad raději oželela výsledky dalších výzkumů provedených tímto člověkem, který by pochopitelně přišel o důvěru u muslimské komunity, než si představovat nějakou Karimu chodící z obýváku do kuchyně a zpět kdesi v Klatovech. Toto opravdu není zjištění, na které by člověk mínil narazit při čtení běžných akademických výzkumů či dokumentů týkajících se veřejné správy.

Zkrátka vážení, dosti již. Máme tady tisíce právníků, množství soudců včetně ústavních, tisíce celostátních i lokálních politiků, kteří se nudou šťourají v zadku až po loket, zatímco se tváří, že se jich toto porušování našich základních právních pořádků netýká. Čímž se pochopitelně stávají spolupachateli jak na obětech současných, tak budoucích.
 
;