10. 1. 2016

Kam kráčíš, BPI?

A kráčíš ještě vůbec někam? Není to náhodou tak, že končetiny - jednotlivé divize i členové samotní - by právě teď šlapaly, seč jim síly stačí, přes překážky a závěje, ale střed je již upíchnut kdesi jinde, a tak mu na ztrátě nějaké té končetiny příliš nezáleží?

Možná by bylo dobré těm dotyčným dát aspoň vědět předem, že se je někdo chystá použít k vlastnímu cíli a pak odhodit... A možná, možná si za to můžeme sami. Příliš jsme možná spoléhali na morální sílu jednotlivce, který se postavil do našeho čela, a na skupinku těch, kteří se kolem něj vytvořili. Měli jsme pocit, že jsme jej "poznali" z několika setkání na demonstraci a v hospodách, kde si s námi potřásl rukou a vykouřil s námi pár cigaret. Pravda, zjistili jsme, že jeho mediální obraz je tak falešný, jak jen může být... ovšem ani tak jsme neměli šanci dohlédnout až do toho zákulisí a jeho vrchních pater. Naivně jsme si dokonce mnozí mysleli, že se nám z těch pater dostává všech informací, nebo že když budeme my sami pracovat usilovněji a lépe, budeme sami součástí této vnitřní struktury a bude s námi do budoucna počítáno. Ne snad kvůli nějaké zištnosti, funkcím a korytům, ale prostě už jen proto, aby se naše společná myšlenka podařila.

Ó, jak jsme se nechali vodit za nos! Jak jsme ignorovali první signály toho, že opravdu není vše v pořádku, které se již v létě objevily! Jak jsme byli rádi, že se jsme schopni aspoň nějak scházet v rámci divizí a zorganizovat aspoň nějakou akci! Jak jsme si toho sami na sebe nakládali přespříliš, investovali jsme vlastní čas, peníze a energii, jak jsme byli rádi za každého "našince" ze stejně nízkých pater hierarchické struktury našeho spolku, se kterým jsme mohli na něčem konkrétním spolupracovat! Jak nás potěšilo, když se k nám postupně přidala nějaká známější tvář!

Obhajovali jsme i takovou věc, jako bylo spojení s politickými uskupeními. Jistě, naše myšlenky skutečně je třeba dostat do legislativního řádu a je k tomu třeba demokratických principů a procesů. Ovšem probohy, proč jsme odmítli rozkrývat finanční pozadí strany, kterou jsme si k tomu vybrali? Proč jsme odmítali upozornění na to, že jde o projekt jediného sponzora, kterému je zcela jedno, jaký program mají lidé, kteří tam byli dosazeni místo něj, protože budou pro veřejnost přijatelnější než on sám? Stáli jsme sami za sebou, ovšem nevěděli jsme, že NAPROSTO NIKDO nestojí za námi. Zbaběle jsme tuto myšlenku odmítali a odmítali jsme si vytvořit náhradní alternativu.

A kolečka se točila, s nadšením jsme se dál vrhali do plánování akcí, do vytváření volebního programu... jako by snad dávno nebyl dán právě tím člověkem, který drží finanční otěže... stejně tak jsme se vrhali (byť se zpožděním) na připomínkování stanov fungování našeho spolku, které nám byly naší vrchností milostivě hozeny pod nos až na sjezdu, místo aby na nich bylo pracováno příslušnými orgány spolku již od jeho založení... i tohle jsme tolerovali... stejně jako mnohá další formální pochybení čelních představitelů spolku i jednotlivých divizí. Ba naopak, mnohdy jsme ty formality brali sami na sebe, studovali jsme na poslední chvíli patřičná lejstra, vyhlášky a zákoníky, jen aby se ta která akce mohla konat po všech stránkách správně.

A tak jsme teď tady, kde jsme. Ve stadiu rozkladu, kdy centrála, plně v moci sponzora, vytváří antikampaně na nepohodlné členy i celé divize a snaží se je nahradit vlastními, snadno zmanipulovatelnými, ovšem k prosazení jakékoli podstatné myšlenky naprosto nevhodnými a neschopnými lidmi. Mnohé z toho ostatně zaznělo už v zákulisí sjezdu, stačilo řádně poslouchat, všímat si, kdo se s kým baví... a pak si všimnout, jak probíhaly a dopadaly volby do předsednictva a Akční rady. Nejde snad o to, že by se tam nedostal někdo, koho si zrovna jakási "islámoklastka" oblíbila, jako o to, že se tam dostali právě ti, které popsala výše a na jejichž neschopnost a servilitu už párkrát sama doplatila. Byli to právě tito lidé, kteří se snažili převzít moc v divizi, do které ani sami nepatřili, a nahradit tamější velmi výkonné a schopné jednotlivce svými vyvolenými. Naštěstí je centrální divize natolik amatérská, že se to stihlo provalit již před Vánoci, pokud jde o to, aby o tom věděli lidé z jiných divizí... ta ohrožená divize sama to poznala prakticky okamžitě a mohla tak učinit příslušné kroky. Pravda, vodění centrály za nos asi nebylo to, s čím do celého islamoklastního boje šli, určitě jim to přidalo spoustu práce navíc... ale v zájmu přežití to bylo nezbytné. Ne každá divize ovšem takové štěstí měla, některé už jsou plně "centralizovány", což se projevuje i tak, že pak do Akční rady kandiduje i ten, který je ve spolku sotva pár dní a nikdo ho nezná... jen aby se zabránilo zvolení někoho jiného. Ohromně nenápadné, stejně jako kandidatura těch, kterým by jejich komplikovaný osobní život bránil ve výkonu jakékoli funkce... stejně jako to, že se na sjezd samotný mohl dostat prakticky kdokoli, stačilo, aby jej někdo jmenoval při navrhování (nikoli VOLBÁCH, ty totiž mnohde neproběhly) delegátů na tento sjezd.

Nejsem si jistá, zda tyto zvraty přicházejí právě teď v ten nejlepší čas. Ovšem - to nepřicházejí nikdy. Takže ano - máme před celoevropskou demonstrací. A ano, jeden člen Akční rady právě rezignoval, což znamená, že je samotná AR paralyzována a není oprávněna učinit jakékoli rozhodnutí, dokud neproběhnou nové volby. Pochopitelně že ta rezignace, stejně jako další důsledky z ní vyplývající, budou medializovány, což a) už samo o sobě zvládne odradit dost našich členů a příznivců, b) donutí centrálu přijít s vlastní verzí o "puči" připravovaném některými členy, což je nesmysl, který potvrdí každý, kdo dotyčné zná a ví, kolik práce pro Blok udělali. Prý už dokonce tato verze je vypuštěna. Ubohé. Zrovna tak je pravdou to, že slovutný vůdce vypověděl své advokátce, která pro něj pracovala zdarma, smlouvu bez vysvětlení. Tak zbabělý a zmanipulovaný, že jí to ani nebyl schopen zavolat, ani jí nebyl schopen při osobním setkání podat ruku... prostě proto, že není v zájmu sponzora, aby náš leader vyšel z případu co nejlépe, takže instantně dodal právníka vlastního, kterého si je schopen zaplatit sám a který Bloku promptně zajistí prvního odsouzeného. Ostatně kult mučednictví jel uvnitř Bloku už delší dobu, v tom smyslu, že některým "osobnostem" bylo "dovoleno" odhalovat své údajné rány, kteří jim prý jiní členové způsobili, a tím ostatní šikovat proti sobě navzájem. Nedělejme si iluze, že ta figurka nahoře o tom nevěděla nebo jí to nebylo po chuti. Ovšem jeho úkol byl jasně dán, a vzhledem k tomu, jak byl tento člověk viditelný a zároveň závislý a voditelný druhými, si nemohl dovolit plánovat si pro sebe lepší budoucnost a tím i bojovat za lepší budoucnost pro druhé. Proto viděl silné v těch, kteří jsou silní leda sami pro sebe.

Ale na tom zas až tolik nezáleží. Podstatné je třeba to, že nyní budou novináři onu věc pitvat do detailu takřka online. Budou strkat mikrofon před nos jak vedení divizí, tak i řadovým členům. Loudit bulvární detaily, do čeho je kdo namočen a co kdo na koho ví. Islámoklasmus půjde stranou. O tom, co mezitím budou s danou situací dělat sluníčka asi můžete povyprávět svým psychoanalytikům, až se k nim konečně dostanete. Jak na to bude hledět ta Evropa, se kterou jsme chtěli spolupracovat, to taky nechám na úvaze laskavého čtenáře. Že je to samozřejmě lhostejné i stále pochodujícím migrantům, v Evropě i ve světě působícím radikálním muslimským domestikovaným buňkám i solitérům a vůbec celému islámu, o tom taky není sporu. Našince to ovšem oslabí... budou stresovaní, budou dělat chyby, trestních oznámení na ně bude přibývat, spousta těch, kteří by mohli být skutečně užiteční, stráví místo toho spoustu času na policii nebo bude nejspíš řešit existenční problémy (myslíte pořád na toho sponzora, kterému to je zcela jedno, že? A myslíte na Tomáše Strnada, který přesně kvůli tomu spáchal loni sebevraždu?).


A přesto... Islámoklastka je stále PROTI ISLÁMU. Tak jako mnozí další, kteří do toho byli zapleteni. Není pochyb, že i tahle bouře se jednou přežene a bude potřeba vstát, napravit způsobené škody a jít dál... stále PROTI ISLÁMU. Netratíme, získáváme. Minimálně zkušenosti. A motivaci.  
 
;