18. 1. 2016

Kam kráčíš, BPI? II.


Minule jsem tu napsala článek, který měl ukazovat na moje prozření v otázce spojení islámoklasmu s jedním politicko-nepolitickým uskupením, resp. cca desítkou jeho čelních představitelů, kteří si nejen dle mého názoru s oním hnutím dělají, co chtějí. Vzbudilo to různé reakce, někteří se ptají, jiní stále odmítají si možnost, že by došlo k přesunu moci (a tudíž i cílů hnutí) ven mimo toto hnutí, vůbec připustit. Jejich věc, že hodlají dál bičovat mrtvého koně a propůjčovat se k naplnění představ a vytváření politických struktur někomu, komu je samotný islám u zadku, pouze disponuje finančními zdroji na to, aby pár hloupých jedinců zlanařil k tomu, aby ho opět dostali na výsluní, odkud pak právě těmto jedincům hodí nějakou kost v podobě větší či menší funkce.

Islámoklastka tu ovšem není kvůli nějakým funkcím. Není tu ani kvůli těm, kteří sice sedí na žocích peněz, ovšem do boje proti islámu se v životě nezapojili a cítí jej jen jako předvolební téma. Islámoklastka ví, že tu problém s islámem bude i po volbách - a nikdo jí nedá jistotu, že milého sponzora náhle nezačnou zajímat i jiná témata a nebude je ve sněmovně, na krajích a v zastupitelstvech tlačit na úkor pozornosti, kterou by si téma "islám" zasloužilo, popř. že se celá věc vůbec nezvrhne tam, kde to není v islámoklastčině zájmu, např. že poslanci takto delegovaní pak nebudou zvedat ruce pro nápady typu EET, obdobu Skaret, zákazy kouření atd. Sponzory lze přijímat pouze takové, kteří výslovně JSOU PROTI ISLÁMU stejně jako my, pouliční aktivisti a členové jednotlivých divizí. Což by znamenalo pro toho aktuálního sponzora z toho zákulisí vylézt a nést na trh i svou vlastní kůži. To se ovšem zatím nestalo. Lze se tak snadno nadít toho, že až otázka sponzoringu před volbami praskne, veškerá pracně budovaná divizní struktura se zhroutí, X členů odejde hned a elektorát, který namáhavě sháněli na ulicích, v rodinách a na pracovištích a hučeli mu do uší "ISLÁM, ISLÁM", to uskupení taky pošle do háje. Z tohoto úhlu pohledu už dnes vypadají nesmírně hloupě ti, kteří údajně islámoklastním politikům, vedeným stejným sponzorem, nadbíhají, jak jen mohou, nevynechají jedinou příležitost se s nimi vyfotit, tagují je na facebooku a tykají jim jak diví, což je tak jako jejich hlavní činnost v divizích a jinak po nich výsledky nevidět, v horším případě "raději nevidět" vzhledem ke kvalitě... Ale to je jejich problém a jejich ztrapňování se. Jen islámoklastka zkrátka seznala, že není důvod, proč by u toho měla být a vyjadřovat tomu podporu.  

Je nám ovšem souzeno na to zřejmě ještě nějakou chvíli koukat. Třeba na to, jak hloupě dává vedení uskupení najevo, že si s prací některých nyní již nepohodlných členů (čti: těch, co jim nelíbají zadnice) míní vytřít zadek. Příklad posledních dní: jak mnoho členů IVČRN, BPI a příznivců ví, islámoklastka se 14. května loňského roku zúčastnila výstavy Svět knihy, kde se téma islám řešilo s orientalisty a kde mj. mezi vystavovateli knih byl i stánek muslimské obce. Tam se islámoklastce podařilo získat asi čtyři brožurky, které muslimská obec vydává a které používá k získávání příznivců, vymývání mozků konvertitům apod. Reportáž z akce islámoklastka poslala představitelům IVČRN, kteří ji i s fotkami zveřejnili na své (dnes zrušené stránce) a na webu (http://www.ivcrn.cz/reportaz-ze-sveta-knihy-2015/ ). Ony brožurky jsou tam přímo zmíněny. Protože islámoklastka tedy jak vidno není sobec, samozřejmě chtěla, aby se tyto texty dostaly k co největšímu množství lidí a aby se s nimi dále pracovalo, přišly jí jako úžasný argumentační materiál a sonda do myšlení české muslimské komunity. Tehdy se celá islámoklastní komunita teprve formovala, členové IVČRN (a později vzniklého BPI) se mnohdy navzájem neznali, nebyli v kontaktu, a tehdy se také k této komunitě přidala někdejší politička Jana Volfová, která mínila být čelní představitelkou pražské divize, kde tedy i islámoklastka působí. Islámoklastka se tedy rozhodla, že si brožurky neponechá a předá je této funkcionářce, která už bude vědět, co s nimi a každý si je bude u ní případně vypůjčit k přečtení. Dovezla jí je osobně při příležitosti vyzvedávání petičního stánku s jedním z pražských kolegů, což rovněž u zájemců anoncovala. A tím byly zřejmě ony brožurky nenávratně ztraceny - slyšel o nich od té doby někdy někdo? Islámoklastka doufala, že se na ně jen pozapomnělo a vytáhnou se k použití později. Půl roku čekala. Nedávná konverzace s tiskovým mluvčím a partnerem paní Volfové v jedné osobě jí ovšem otevřela oči: "O žádných brožurkách nic nevím, když budou potřeba, dají se snad objednat v e-shopu!" Paní Volfová se pro jistotu k celé záležitosti nevyjádřila vůbec.
 
Tak. Takže veškerá práce, kterou si islámoklastka dala se sháněním těchto tiskovin, veškeré riziko, které při tom podstoupila (ono opravdu není moc příjemné běhat se svým vcelku již profláknutým obličejem kolem stánku se zahalenými ženštinami, kde hlídá zrovna Ostřanský, Sáňka & spol.), všechna energie, kterou tomu věnovala (shánění reprezentativního oblečení, běhání s roztékajícím se make-upem ve 30stupňových vedrech, co tehdy byla, hodinu po Výstavišti), byla hozena vniveč a zřejmě bude nahrazena několika kliknutími v e-shopu, "pokud bude třeba". Což asi hned tak nebude, když to "nebylo třeba" ani za poslední půlrok. Čili zájem o islám ze strany vedení NULA a zájem o DOBROVOLNOU aktivitu členů divizí rovnou v záporných hodnotách. Islámoklastka to holt musí brát jako krádež a zneužití důvěry a práce druhých. A protože islámoklastka je jen "malé pivo", nikoli někdo výrazný, kdo by se v divizi sápal po funkci a koho by bylo nutné nějak "trestat" či "zkoušet odstavit", má za to, že obdobně na tom mohou být i "malá piva" z jiných divizí. Takoví ti, co přicházejí s vlastními podnětnými nápady, co by se mělo dělat, nabízejí, že se na nich budou podílet (a ty akce jsou opravdu významnější než shánění nějakých pitomých brožurek)... a pak s údivem zjišťují, že na to ze strany vedení nebylo vůbec reagováno nebo jejich konkrétní výsledky byly tak nějak zakopnuty pod koberec ve prospěch někoho jiného, kdo je strkán do popředí jako bůhvíjaká kvalita. Na volebním sjezdu už to zaznělo na plná ústa tolikrát, že je opravdu s podivem, že titíž lidé pak těmto osobám ve vedení vůbec dali svůj hlas. Vlastně - není, kampaň na podporu těchto osob tlačících se do vedení byla poměrně značná, stejně tak jako šíření hlavní teze, že "problém je v komunikaci" a "ostatní členové problém v komunikaci s vedením nemají". Čímž je elegantně řečeno, že si za to dotyční asi mohou sami, zatímco vedení je zřejmě dokonalé (a "přetížené" - taky častý "argument" poslední doby). Verze "vsadili jsme možná na špatné koně" zřejmě nesmí být ani vyslovena nahlas, ani v případě, že by ti špatní koně někomu tancovali na chodidlech.  

A tak nám tedy tento údajně islámoklastní člun soustavně nabírá vodu shora, zatímco nemálo těch, kteří doteď veslovali, seč mohli, již je vyčerpáno a má velkou chuť s celým veslováním ve prospěch ožralých kapitánů seknout. Jak jsem psala minule - jsou věci, které cigárko s Konvičkou po demonstraci vážně nespraví. A opakuju: nejde ani o osobu nějaké islámoklastky jako takové, ani snad o ty brožurky o úloze ženy v islámu, vztahu křesťanství a islámu z pohledu české muslí komunity... ale o samotný ten princip. Na tom Světě knihy mohl být tenkrát kdokoli z dnešní pražské či jiné divize. Jenže ono se to odehrávalo v době, kdy většina lidí bývá ještě v práci, což se islámoklastky tehdy ještě netýkalo, měla volného času spoustu, a tak se Pražanům hodilo, že se těchto aktivit mohla účastnit za ně a oni si nemuseli brát volno nebo mohli trávit čas jinak. Naivní islámoklastka to dělala ráda, byla ráda, že může nějak přispět a že někde budou vidět konkrétní výsledky toho, že vůbec existuje a že ještě dělá něco přínosného pro naši budoucnost, místo aby se někde kopala do zadku. A ono jí tedy nakonec jedna z političek, o jejíchž vlastních úspěších by se dalo zejména z pohledu voliče dlouze debatovat, zkouší tímto zbabělým a zprostředkovaným způsobem naznačit, že jako člověk a aktivistka nestojí islámoklastka vůbec za nic, že se s ní v nějakém islámoklasmu nedá vůbec počítat a že ona nehodlá ztrácet čas ani tím, že by jí snad kdy radila, jak to dělat lépe nebo co po ní konkrétně chce.  

Myslím, že je dobré to vědět. A i když by mohla teď přijít "korektní verze jednání" ze strany dotyčné vrchnosti, ve stylu "sorry, islámoklastko, omlouváme se ti, ty brožurky máme a použijeme je / brožurky nemáme, objednáme je, až bude čas - chceš taky?", už na tom nezáleží. Protože ta možnost, že ta normální reakce přijde, je ve skutečnosti velmi malá. Nepřišla-li doteď a byl-li místo ní vytažen kalibr "lžeš, islámoklastko!"... Příště, nebo právě už dnes, můžete být na místě islámoklastky právě vy. Proč by tam ovšem měl být vtažen volič, nebo uchazeč o členství v onom spolku, kde tahle dáma kormidluje, to mi ovšem není jasné a odmítám to. Jestliže někdo tímto způsobem zcizí něčí majetek (v tomto případě pitomé brožurky za pitomých pár korun - ale asi za to dotyčné stály), jak asi bude nakládat se státním majetkem, dostane-li se mu příležitosti? A jak bude vystupovat vůči nepohodlným lidem? Připomínám, že islámoklastka dlouhou dobu vůbec neměla tušení, že se tou nepohodlnou stala sama. Což také může být váš případ a vy o tom taky nemusíte vědět. Později mohou být nepohodlné celé skupiny lidí, někdejších voličů i kohokoli dalšího. Jakého rozsahu mohou nabýt škody, které je takový člověk s to způsobit jim i ostatním? Jaké texty a dokumenty budou "ztraceny" a zapřeny tentokrát (mám opět připomínat případ stanov spolku, které mnozí hlasující delegáti viděli až v den hlasování poprvé?)?

Zakončíme to obvyklou mantrou: ISLÁMOKLASTKA NECHCE ISLÁM. Vše ostatní je vedlejší, islám nepočká, až se islámoklastka přestane hnípat v těchto pseudopolitických procesech, do kterých byla nedobrovolně vtažena a které se jí upřímně hnusí i s těmi, kteří se rozhodli je provozovat. Z toho důvodu se islámoklastka taky nemíní vůbec zabývat nějakým zákulisním plánováním nějaké msty vůči těm, kteří ji do této situace dovedli a těží z ní. Msta je jedna věc - ovšem prevence věc druhá. A holt se tedy k prevenci proti islámu přidala i prevence proti takovému jednání. A ta tedy u islámoklastky samotné do určité míry jela už dříve... jen to zkrátka nestačilo. Přitvrdíme tedy. Existence islámského nebezpečí totiž neznamená, že všem, kdo tvrdí, že se tomuto nebezpečí chtějí postavit, najednou narostly svatozáře. Takové chování asi nespadlo z nebe, ale dotyční si ho přinesli z dřívějška. Možná lze dokonce být rád, že se při jeho ověřování člověk nemusí spoléhat na nějaké zdroje, kterým taky nemusí věřit, a vše si zažil hezky sám na sobě, aniž by vzniklá škoda byla příliš veliká.  
 
;