14. 12. 2015

Volí-li voli voly, zvolí kohokoli... aneb z volebního sjezdu BPI 12.12.2015

Ale ne, tak to přece vůbec nebylo. A dopadlo to dobře, žádní mrtví a ranění, pokud je mi známo...

Ale záhul to tedy byl, a jak to tak vypadá, bude brzy k povinné islámoklastčině výbavě patřit i polštářek a mast na hemeroidy. Popřípadě bude novému předsednictvu věnován dlouhý bič s logem, aby mohli sezením znavenému kongresu delegátů navečer protáhnout perka.

Vypadalo to totiž zhruba takto... po celé hodiny


Nicméně důležité jsou výsledky. A těch z onoho sjezdu vyplynulo tolik, že až člověku bzučí v hlavě ještě teď. Pochopitelně hlavními z nich jsou ty, že máme (staro)nové vedení, lehce obnovenou (čti mírně zamřelým kořením ochucenou) Akční radu coby kontrolní orgán, no a pokud jde o stanovy spolku, tak ty byly delegáty přesunuty k projednávání a schvalování v jiném termínu, a to z toho důvodu, že se s nimi nestihli všichni delegáti včas seznámit dostatečně na to, aby k nim mohli případně vznášet připomínky. Pánu Bohu poručeno, prozatím tedy fungujeme podle těch původních, čemuž se musela přizpůsobit právě i volba vedení a Akční rady. Nemalou zásluhu na tom, že se tak mohlo stát, má ovšem Klára Samková, která svůj právnický pohled na tuto skutečnost dokázala prosadit i přes nelibost stávajícího vedení. Připomínám tedy, že veškeré návrhy na změny stanov se budou do odsouhlaseného termínu shromažďovat u ní.

Tolik k formalitám. K samotnému procesu či průběhu schůzování se také snad dá pár slov říct. Sjelo se nás 129 delegátů z celé země, čili sjednané prostory jsme zaplnili až do vyčerpání kapacity v největším sále a obědvat se chodilo na etapy. Seděli jsme poměrně natěsnáni a neměli k dispozici ani stolky na psaní, ani šatnu, což jsou věci, které by příště šlo vyřešit lépe. Zvlášť když jsme hned na začátku byli obkládáni materiály, se kterými bylo nutné dále pracovat - složkou se stanovami, programem sjezdu i spolku, hlasovacím lístkem a lístky k návrhům kandidátů, volebními lístky atd., k tomu později přibyl i hrníček s naším jménem, láhve vody s logem BPI, později si lidé nosili do sálu šálky s kávou, kterou měli k obědu... Zapomenout nesmím ani na knihu Právo šaria pro nemuslimy (od dr. Billa Warnera), kterou jsme každý získali. Zkrátka hlava na hlavě a pěkné sulcování.

Co do průběhu, resp. spádu událostí byl sjezd myslím v normě. Na to, že šlo o čisté formality to odsýpalo poměrně rychle, byť některé proslovy či rozebírání toho či onoho bodu či preambule se přece jen táhly, resp. jim po obědě už delegáti ani nemohli věnovat plnou pozornost. Vyhrocenější situace hned na začátku, zda vůbec jednat o stanovách, zda je přijmout zcela nové a diskutovat o nich na místě, zda přijmout staré s novou preambulí, zda změnit i preambuli atd. se nakonec povedlo poměrně rychle uklidnit a dospět k nějakému konsensu. Což je hlavní. Přece jen bylo znát, že se tam sešli dospělí lidé, kteří vědí, že místo neplodných hádek je třeba přijmout aspoň dočasné řešení a pracovat na nápravě. Dál moc popisovat není co, většinu času se sedělo a poslouchalo, případně máchalo rukama s hlasovacím lístkem nebo psalo návrhy na kandidáty či stálo ve frontě na volební urnu. Hymna už tradičně byla, Marek Černoch netradičně nezpíval. Sezení bylo ozvláštněno tím, že v jeho průběhu asi dvakrát vypadlo světlo a že jsme spotřebovali baterii v jednom z mikrofonů.

A pak už zůstávají jen střípky, subjektivní vzpomínky a dojmy. Takové ty úsměvné, primitivně vtipné po tom únavném vysedávání a koukání stále jedním směrem... jako třeba na jednoho z kolegů přede mnou, který šeptem brblal, že "už by jim tu zas mohla vypadnout elektrika, aby se v ní mohl jít vrtat" (ano, živí se tím a byl prostě unavený, tak takhle žertoval). Nebo na útržky z kandidátských projevů... tu se jeden vzdal své kandidatury ve prospěch Kláry Samkové, tu se jeden chválil za své "skvělé organizátorské schopnosti" (ze kterých má někdo jiný puchýře na nohou ještě dnes...), tamten zas měl jako svůj volební program "objíždět krajské divize, protože ho to baví"... Zkrátka o zábavu nebyla nouze. Ani o přestávkách, kdy bylo lze na chodbě natrefit na jednu z našich oblud nepříliš oblíbených členek, která prohlásila "tak to na sebe teď asi budeme často narážet", na což jeden opravdu neměl to srdce odpovědět, že asi sotva, neb už na to má člověk svoje lidi, kteří byli zvoleni do příslušných funkcí za něj. Inu, veselý je život v politických kuloárech, čehož může být důkazem i finále celého dne. To se odehrávalo večer v již téměř vyprázdněném sále, kde jen pár pozůstalých účastníků trávilo čas v hovorech u piva, vína či večeře, a hlavními aktéry oné vzpomínky byli dva mí kolegové, islámoklastka sama a poslankyně Olga Havlová, která hrála první housle v onom rozhovoru... ze kterého si bohužel vzhledem ke své politické nezdatnosti pamatuju maximálně tak předložky, spojky a případné ostřejší výrazy na adresu toho nebo onoho politického činovníka, neb se hovor točil vyloženě jen a pouze kolem politických událostí, jednání s tím či oním, návrhů zákonů, interpelací a vystoupení ve sněmovně... Ovšem jeden z kolegů byl zcela ve svém živlu a nadšeně paní poslankyni sekundoval, což bylo krásné alespoň smět pozorovat. Holt ne všichni z nás jsou politickými matadory, každý jsme nějak začínal. Paní poslankyně ovšem má u islámoklastky obrovské plus za svůj podíl na zrušení sKaret pro zdravotně postižené. To je zkrátka jedna z věcí, na kterou islámoklastka asi vždy uslyší, protože svého času hrozilo, že bude vodit svého tehdejšího prakticky nevidomého partnera po úřadech a bankomatech jako medvěda jen kvůli téhle šílenosti z dílny ministra Drábka. Takže - vivat Havlová!

politici ve svém živlu... těsně předtím, než byl pán vlevo chycen za kravatu a demonstrativně škrcen... inu, politika - a ovšem Olga Havlová :)


A když volám "vivat!", musím také vzdát čest zástupkyni německé PEGIDY Tatianě Festerling, která se sjezdu rovněž zúčastnila a poreferovala o protiuprchlické a protiislámské situaci v Německu. Snad si přinesla ze sjezdu jen ty nejlepší dojmy a vzpomínky.


Nu a teď tedy do té tvrdé práce, ke které jsme se zavázali. Především přelouskat stanovy a připomínky poslat na určené místo. A pak rozjet práci v divizích - nábor nových členů, lokální aktivity, vzájemnou spolupráci s místními firmami a spolky, přednášky významných členů a jiných spolupracujících osobností, propagaci a vůbec celkovou kampaň... Mnohé z nás to myslím naučí i tomu, co třeba doteď nezvládali nebo neměli u sebe zcela vyřešeno. Určitě budeme milionkrát řvát, že něco nejde, abychom pak stejně šli a prostě to udělali. Jinou možnost ani nemáme.  
 
;