21. 4. 2015

Je suis Charlie - panelová diskuse na Právnické fakultě UK, Praha, 20.4.2015

pořádající: ELSA Praha
účastníci diskuse: Brig.gen. Ing. Andor Šándor, Ph.Dr. Jiří X. Doležal, Muneeb Hassan Alrawi a Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D., Dr.h.c.
(kurzivou poznámky autorky)

MuneebHassan Alrawi: Mluvil z pozice muslimského kazatele, zkoušel se stylizovat i do mluvčího celé muslimské komunity u nás (což už z podstaty věci není možné, protože tato komunita nemá pevně danou strukturu a hierarchii a nezapojují se do ní všichni u nás pobývající muslimové).
Útok na Charlie Hebdo odsoudil jako neislámský, resp. jdoucí proti islámu.
Zároveň se ovšem postavil proti karikaturám Charlie Hebdo - prý nelze urážet něčí hodnoty. (Tedy pokud je něčí hodnotou nezobrazování Proroka, je asi dle něj třeba se tím řídit, i když člověk danou víru nevyznává.)
Není Charlie.
Cítí se být loajálním k ČR a jejím občanům jakéhokoli vyznání, údajně by za ně obětoval život, jako to nabízel v případě unesených novinářů ČT v Iráku, ze kterého pochází.
Obhajoba nenávistného kázání proti Židům a nevěřícím v brněnské mešitě: prý policii vše vysvětlil, stejně tak jako to učinil několikrát v médiích. Proti Židům nic nemá, ovšem stát Izrael považuje za nelegitimní a okupantský vůči Palestincům (ptal se publika na to, zda vědí, jakou rozlohu má Izrael). Prý při tom kázání v mešitě nemluvil o "nevěřících", ale o "nevíře v Boha", která mu dle jeho slov přijde coby "logický názor muslimského kazatele, stejně jako (dle něj) v křesťanském kostele asi kněz neříká svým věřícím, aby milovali ty, kdo nevěří v Boha (sic!)". Únik onoho záznamu z mešity svádí na Lukáše Lhoťana, od kterého to chápe jako akt pomsty poté, co byl exkomunikován (sic!), resp. se začal cítit v komunitě nedoceněný kvůli tomu, že údajně nedostal pozvání na oběd s nějakým významným muslimským zahraničním hostem. Zmiňuje, že LL ukradl komunitě dokumenty (moderátorka žádá A. o přesun k dalšímu tématu). Výrok o "pálení vlajky sionistů" prý není jeho - na důkaz JXD (videozáznam) nereagoval (zřejmě neměl jak).
Vztah k ženám, resp. násilným veršům v Koránu (reakce na citáty z Koránu přednesené JXD): Je ženatý, má čtyři děti a velkou rodinu v Iráku, nikdo z nich prý žádné násilí na ženách nepraktikuje, takže jsou asi špatní muslimové.

Reakce na A. Šándora a jeho zmínku o wahhábismu - on prý wahhábista není, prý je jen "muslim.cz". Jakékoli násilí provedené muslimy (kamenování v Afghánistánu a Pákistánu, polévání kyselinou apod.) chápe jako "nemající nic společného s islámem" a odsuzuje jej.


Tomáš Halík: Není Charlie. Útok na Charlie Hebdo odsoudil jako neomluvitelný zločin. Ani on nesouhlasí s tím, aby se něčí hodnoty zesměšňovaly (myšleno z jeho pohledu i křesťanské hodnoty). Mluvil o vývoji, jakým prošlo křesťanství během osvícenství apod., aby mohlo fungovat v dnešní společnosti. Má za to, že si stejným vývojem musí projít i islám. (Neupřesnil, jakým způsobem toho má být dosaženo, ani nekomentoval rozpor vyplývající přímo z Koránu, že islám vlastní vývoj a reformaci neumožňuje.) Zmínil, že muslimská přítomnost v Evropě je nezměnitelný stav a fakt, se kterým se musíme my nemuslimové vyrovnat a naučit žít. Pro něj nejsou hrdinové ti karikaturisté z Charlie Hebdo, ani je nepovažuje za "esenci naší doby či kultury", ale za hrdiny považuje muslimské policisty nebo onoho muslimského zachránce v košer obchodě. Má za to, že pokusy odvést muslimy od islámu mohou část muslimů radikalizovat, negativně se vymezuje vůči iniciativě Islám v ČR nechceme, která prý nemá šanci něco změnit. Zmiňuje se o pornografii jako negativní součásti naší kultury, příznaku šířící se neúcty k druhým, která se pak projevuje třeba i tak, že někdo zobrazí křesťanské svaté při anální kopulaci apod.


Andor Šándor: Věnoval se především bezpečnostní a strategicko-zpravodajské problematice. Kritizoval vliv státu a mezinárodních společenství na práci zpravodajsko-bezpečnostních složek. Podle něj je tato oblast dlouhodobě podfinancovaná a stav se ještě horší. Zmínil, že útočníci na Charlie Hebdo donutili světové státníky v následném průvodu v Paříži klepat se hrůzou před tím, co může následovat. Zdůraznil, že dle jeho názoru takových útoků bude do budoucna přibývat, právě už proto, že není v silách zpravodajsko-bezpečnostních složek vše monitorovat. Rozhovořil se o současných migračních vlnách do Evropy, jaký je to byznys, že si lze vyhledat na internetu, kdy odplouvají lodě s uprchlíky z Afriky. I on se vymezil proti Islám v ČR nechceme, jejíž nosnou myšlenku označil za "diagnózu". Obsah nebo podstatu islámu neřešil, ale rozhovořil se o wahhábismu, který je jedinou formou islámu především v Saúdské Arábii, coby o bezpečnostní hrozbě pro Evropu i svět, protože jde skutečně o doslovný výklad a realizaci násilných pasáží v Koránu, předkládaný mnohdy nevzdělaným a negramotným masám lidí, kteří jsou s to ony pasáže aplikovat a řídit se jimi. Kritizoval, že Saúdská Arábie je zároveň naším největším partnerem v dané oblasti, a že je zároveň tak bohatá, že si může dovolit sponzorovat jak Islámský stát, tak podobné akce kdekoli na světě, kam se wahhábismus šíří skrze migranty, nově postavené mešity apod. Kritizoval i Edwarda Snowdena, resp. to, že chce Británie zveřejnit jím získaná data, což by ohrozilo bezpečnost USA a samozřejmě i partnerské vztahy Británie a USA.

JiříX. Doležal: Je Charlie - vzhledem k tomu, že je šéfredaktorem kritického a satirického periodika (Reflex), obává se i on o svoji bezpečnost a umí si představit, že by další útok proběhl právě na jeho redakci v Holešovicích. Akcentoval svou židovskou identitu skrze citaci nenávistných výroků Alrawiho vůči Židům (resp. sionistům) a Izraeli. Rozhovořil se o muslimských migrantech, resp. okolnostech života v zemích jejich původu - přirovnal je ke středověku, za jejich hlavní motivaci k nepřátelství vůči nemuslimům označil jednak frustraci ze života v takových podmínkách (chudoba vedoucí k tomu, že značná část muslimů žije s vědomím, že nikdy nebudou mít legálně sex, protože na manželku nemají finance, nevzdělanost a neschopnost tento stav změnit), jednak závist vůči zbytku světa, který je vyspělejší a má své svobody, demokracii a možnosti, jak prožít život kvalitně.

Dotazyz publika - na Alrawiho: proč kázal proti nevěřícím?
na Halíka - proč je v případě Charlie Hebdo tolik zdůrazňován útok na redakci oproti útoku na židovský obchod, resp. proč se vůbec nehovoří o muslimském antisemitismu v Evropě?
Na Halíka - zda lze Mohammeda považovat za "muslimského feministu", který pozvedl např. práva žen ve své době, nebo zda platí spíše ty negativnější stránky jeho životopisu a Koránu? Je možná reforma islámu?
 
;